Økende interesse for lokalmatprodukter gir større utvalg

I ASKOs sortiment finner du i dag over 1600 ulike lokalmatprodukter, og nye kommer stadig til. Et økende antall kunder etterspør denne typen produkter.

Etterspørselen øker dels fordi det gir gode muligheter for å skape spennende menyer, og dels fordi det er mange kvalitetsråvarer innenfor denne kategorien. For mange er dette også en effektiv måte å praktisere bærekraft på.

Lokalmat i serveringsmarkedet

Undersøkelsen Norske spisefakta viser at et økende antall norske forbrukere er interesserte i og i økende grad etterspør lokale spesialiteter.

– Den samme tendensen opplever vi også i serveringsmarkedet, forteller Annette Huth, markedskoordinator for lokalmat i ASKO Servering.

– Foreløpig er ikke tallmaterialet for totalmarkedet fullgodt, men Matmerk jobber nå med å få på plass et system som etter hvert vil gi bedre oversikt over lokalmatsalget i alle kanaler. Vi har imidlertid våre egne tall, som viser betydelig vekst innenfor denne kategorien i ASKO. Her er veksten på hele 12 % det siste året.

– ASKO har også hatt en betydelig økning av antall tilgjengelige produkter i løpet av det halvannet året som du har jobbet med denne kategorien. Det har vel også hatt en viss effekt?

– I denne perioden har vi fått inn over 500 nye produkter, mange av disse fra nye leverandører. Det gir helt klart en positiv effekt, og vi merker også en god interesse for å levere gjennom ASKO. Ofte er dette leverandører som har startet med leveringer til Meny, og som nå ønsker å nå ut til serveringsmarkedet.

Spørsmål rundt tilgjengelighet

– Hva er kundene opptatt av når det gjelder lokalmat? Hva spør de etter?

– Flere har spørsmål i forbindelse med tilgjengelighet. Enkelte lokalmatprodukter lages ofte i mindre serier, og de kan være sesongavhengige. Tilgjengeligheten er da naturlig nok annerledes enn for produkter som fremstilles i et større volum gjennom hele året. Samtidig føler jeg nok at dette med tilgjengelighet kanskje er gjort til en større utfordring enn det er. Kundene har forståelse for at mange av disse produktene produseres i mindre kvanta. Det er jo også noe av det som bidrar til å gjøre dem attraktive, fremhever Annette.

Produktenes egenart og historie gir muligheter

– Hvordan mener du at man som serveringssted kan utnytte de muligheter lokalmatproduktene gir til å lage selgende menyer?

– Mange av disse produktene har en egenart og en historie som med fordel kan kommuniseres ut til gjestene. Det er jo produsentene som sitter på dette, og som kan bidra med bakgrunnsstoff, tips og oppskrifter. Min oppfordring er derfor å nyttiggjøre seg den kompetansen som finnes hos leverandørene.

Satsingen på lokalmat fortsetter

– Hvordan blir ASKOs satsing på lokalmat i 2019?

– Vi fortsetter satsingen på lokalmat med uforminsket styrke, og vi vil fortsette å øke utvalget av disse spennende produktene. De er et viktig supplement til de øvrige varene du får hos ASKO. I den forbindelse ønsker jeg å trekke frem vår nye netthandelsløsning, fremhever Annette. (Les mer om den nye netthandelen her.)

– Her er det lagt stor vekt på inspirasjonsbiten, og du får også raskt opp alternative varer som kan være aktuelle for deg og din bedrift. Det gjelder selvfølgelig også lokalmat-utvalget, som for øvrig ligger under en egen fane i netthandelen. Det gjør det enkelt å finne frem i det store utvalget som det nå har blitt innenfor denne kategorien, sier Annette Huth.

ANNONSE