Bli med og støtt stiftelsens rekrutteringsarbeid!

Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag deler ut midler til gode rekrutteringstiltak tre ganger i året. Flere bidragsytere ønskes nå inn i stiftelsen.

Hør oppfordringen til markedsdirektør i ASKO Servering Stig W. Jørgensen i videoen ovenfor. 

Dette er stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag

For fire år siden gikk Norske Kokkers Landsforening, NHO Reiseliv, Scandic Hotels, Mat & Drikke AS og ASKO Norge sammen om å etablere en stiftelse for å fremme rekrutteringen til bransjen. 

Det er en stor underdekning på faglærte kokker og servitører i Norge, og det skaper allerede store utfordringer. For å gjøre noe med dette er det helt avgjørende å sette fokus på tiltak som kan få flere unge til å velge kokk- og servitøryrket.

Stiftelsen har siden etableringen gitt betydelig støtte til en rekke aktiviteter som bidrar til å spre kunnskap om de muligheter disse yrkesfagene gir.

LES OGSÅ: Rekrutteringstiltaket "Ung restaurant" inspirerer de unge 

Bli med!

Rekrutteringsutfordringene for bransjen er ikke noe som bare angår en liten del av serveringsnæringen. Dette er noe som berører både serveringssteder, industri, skoleverk og grossistvirksomhet – kort sagt alle som arbeider innenfor denne næringen.

Derfor har initiativtakerne til stiftelsen et sterkt ønske om å få flere med i det arbeidet som stiftelsen gjør. Det vil kunne bidra til at det offentlige blir sterkere involvert i arbeidet med å øke rekrutteringen. Enda flere med i stiftelsen betyr mer kompetanse og større ressurser. Samtidig får vi også større tyngde i dialogen knyttet til yrkesfagenes fremtid.

Du kan lese mer om stiftelsen her.

Her finner du også søknadsskjema, og du får nærmere informasjon om hvordan du går frem hvis du ønsker å søke om støtte.

Bredde og variasjon i rekrutteringstiltak

For stiftelsen er det viktig å fremheve at den er åpen for alle gode forslag som kan bidra til økt rekruttering. Det er mange ulike måter å skape engasjement og interesse på. Derfor er det stor variasjon og bredde i de tiltakene som har fått støtte til nå.

LES OGSÅ: Gledelig nyhet – kokkekunst på statsbudsjettet

ANNONSE