Annonser

SMAKmagasinet skal speile utviklingen i den norske serveringsbransjen
og bringe relevant stoff om aktuelle trender i markedet, om leverandører, kunder, NorgesGruppen og ASKO Servering.

Hyggelige tilbakemeldinger fra våre lesere viser at SMAKmagasinet er et interessant blad, og vi får stadig flere trofaste annonsører. Kanskje er bladet riktig medium også for dine produkter? Når du annonserer i SMAKmagasinet blir budskapet ditt lest av:

• Innkjøpsansvarlige ved institusjoner, hoteller, restauranter, kantiner og kaféer samt innkjøpsorganisasjoner

• Kokker og kjøkkenmedarbeidere

• Ledere i serverings- og hotellbransjen

Opplag: 7800

Utgivelsesplan og materiellfrist 2019

Bladet utkommer seks ganger årlig. Materiellfrist for annonsemateriell er to uker før levering på posten.

1.: 01. februar – frist 18. januar  
2.: 26. april – frist 5. april         
3.: 14. juni – frist 27. mai           
4.: 29. august – frist 15. august     
5.: 17. oktober – frist 03. oktober      
6.: 05. desember – frist 21. november

Annonsepriser

Format og priser

Flipover cover – 45 500 kr
2/1 side – 30 000 kr
Bakside – 22 900 kr
2–3 omsl. – 18 900 kr
1/1 side – 17 900 kr
1/2 side – 11 900 kr
1/4 side – 8 900 kr

Bilag og andre annonseformater etter avtale.

Annonsepriser handler ikke bare om tall, men vel så mye om hvem som ser annonsen din og hvor høyt opplaget er. I SMAKmagasinet blir den sett av beslutningstakere når det gjelder innkjøp av mat- og drikkevarer, non-food produkter, kjøkkenutstyr, innredning og annet til serveringsbransjen i Norge. Opplaget er blant de høyeste innen gruppen av sammenlignbare blader.

Annonseformater

Se illustrasjoner nederst på siden.

  • 2/1 b 420 x h 297 mm + 3 mm utfallende
  • 1/1 b 210 x h 297 mm + 3 mm utfallende
  • 1/2 b 185 x h 130 mm
  • 1/2 b 90 x h 272 mm
  • 1/4 b 90 x h 130 mm
  • 1/4 b 185 x h 64 mm
  • Satsflate: b 185 x h 272 mm
  • Baksiden: b 210 x h 237 mm + 3 mm utfallende (spesielle mål grunnet Postverkets bestemmelser)

Annonsebestilling

HS Media AS

v/Mona Jørgensrud
911 73 473
mj@hsmedia.no

v/Petter Dammen
932 00 049
petter.dammen@hsmedia.no

Annonsemateriell og layout

Annonser sendes med e-post: materiell@hsmedia.no

Merk filen med smak, utgave og navn på annonsør. Merk også om annonsen skal være utfallende. Eksempel: smak_1_2019_asko_utfall.pdf.

07 Media Moss AS
Tørkoppveien 10, 1570 Dilling
22 79 95 00