Ny teknologi skal redusere matsvinn

Matsvinn er en stor utfordring. I EU-prosjektet MICROORC skal derfor forskere, matindustrien og teknologibedrifter samarbeide for å utvikle løsninger som reduserer og forebygger matsvinn, samtidig som det sikres at maten er trygg. Prosjektet ledes av Nofima.

MICROORC legger fokus på økt matkvalitet og bedre holdbarhet, blant annet gjennom å utvikle dynamisk holdbarhetsmerking. I tillegg skal det utvikles teknologi som skal beskytte maten ved å hemme dannelsen av sykdomsfremkallende bakterier. 

Smart datomerking og naturlige konserveringsmidler

Målet er å utvikle teknologi og verktøy innen blant annet datomerking av mat. Holdbarheten skal settes ut fra hvert parti sin spesifikke kvalitet, samt forbrukernes forventinger. I tillegg skal det utvikles smartmerking av gjenværende holdbarhet, basert på lagringstemperatur og spisekvalitet. Forskerne skal også utvikle verktøy for rask påvisning av bakterier som påvirker holdbarheten, og skal utvikle emballasje som er mer resirkulerbar og mindre ressurskrevende. Det er også et mål om å bruke kun naturlige konserveringsmidler.

Et viktig fokus er å redusere matsvinnet av matvarer med høy verdi, både med tanke på helse og økonomi. Nofima skal derfor se nærmere på kylling, laks og plantebaserte kjøtterstattere, og skal jobbe tett sammen med blant annet Norsk Kylling og Cermaq for å studere hvordan ulike analyser og teknologier kan bidra til lengre holdbarhet og mindre matsvinn.

Forskningsprosjektet skal etter planen være ferdig innen utgangen av oktober 2027. Les mer på nofima.no.

ANNONSE