Hvem bør nomineres til Matprisen?

Måten vi produserer maten vår på, og det vi spiser, kan være en nøkkel både til å sikre økt selvforsyning og å møte natur- og klimautfordringene i vår tid. Det er bakgrunnen for at Matprisen for ellevte gang feirer alle som skriver om, forsker på eller dyrker, yster, sanker, fisker eller serverer bærekraftige måltider.

Matprisen ønsker publikums hjelp til å finne gode kandidater fra hele landet til årets prisutdeling. Hvert år samles Matprisens fagjury for å vurdere personer og virksomheter som har skilt seg ut positivt med kreativitet og nyskaping for at maten vi spiser er mer miljø- og naturvennlig. Til den jobben etterlyses tips for å finne alle dem som fortjener ros og oppmerksomhet.
– Det er lite vi er mer avhengig av enn maten vi spiser og den naturen maten vår kommer fra. Trusselen om økologisk kollaps og en verden som ikke kan brødfø oss, gjør det desto viktigere å løfte dem som faktisk gjør sitt for å gjøre landbruket og de andre delene av verdikjeden bærekraftig, sier juryleder Trond I. Qvale.

Matprisen arrangeres av Debio med støtte fra aktører fra matbransjen og avholdes hvert år i november. Til denne prisutdelingen nomineres tre kandidater til kategoriene som skal gjenspeile de ulike leddene i verdikjedene for maten vi spiser. Matprisen har siden 2019 hatt æren av å finne en verdig mottaker til KokkeKarlas stipend. Dette stipendet går til en ung, kvinnelig kokk som bidrar til å styrke rekrutteringen til yrket og som fremmer bærekraftige måltider og norsk matkultur.

Innen 19. april

Juryen har ansvaret for å velge ut stipendmottaker, nominerte og vinnere, men de trenger innspill på gode kandidater. Alle oppfordres til å foreslå noen som fortjener oppmerksomheten, enten det er seg, venner eller noen de ser opp til. Forslagene sender man digital i eget skjema innen 19. april.

Ni priser

I år kan man bli nominert til ni ulike priser:

●     Matprisen

●     Årets utfordring

●     Årets råvareprodusent

●     Årets produsent

●     Debioprisen

●     Årets kjøkken

●     Årets storkjøkken

●     Årets salgskanal

●     Årets formidler

Kandidatene blir vurdert ut fra spesifikke kriterier for den enkelte prisen, men alle kretser rundt økologi, bærekraftig matproduksjon, modige meninger og evne til å påvirke matsystemet i en mer naturvennlig retning. Alle priskriteriene finnes på matprisen.no. De nominerte vil bli annonsert i løpet av høsten, og vinnerne blir kåret under prisutdelingen i Oslo 11. november.

Faglig tung jury

I juryen sitter en godt sammensatt gruppe med solid kompetanse innen de ulike aspektene av verdikjedene for norsk mat og drikke. Årets juryleder er Trond I. Qvale, som til daglig er bonde, farfar og samfunnsdebattant.

Med seg har han Arnt Steffensen (kokk og leder i Kost- og ernæringsforbundet), Eivind Haalien (kategorisjef lokalmat og spesialiteter i NorgesGruppen), Ingri R. Guren (bonde på Kure Vestre), Johanna Petterson Utvær (kokk og tidligere mottaker av KokkeKarlas stipend), Jonathan Kolbu (kokk og drifter av flere personalrestauranter i 4Service), Mikael Svensson (kokk og driver av Kontrast, Avalon og b.culture) og Selje Lyngset (sommelier, agronom og prosjektleder for Juniorkokk i jobb).

ANNONSE