De Historiske og Nores går sammen om Kutt Matsvinn

Sundvolden Hotel har etablert gode rutiner for å kutte matsvinnet, og ble en naturlig samlingsplass når De Historiske Hotel og Spisesteder arrangerte seminar i Kutt Matsvinn og bærekraft sammen med Nores, Miljøfyrtårn, Matvett og Verdimat.

I løpet av det to dager lange seminaret på Sundvolden Hotel 29. og 30. januar fikk de ca. 35 deltagerne fra De Historiske med seg presentasjoner og gruppearbeid som gav mange gode praktiske og konkrete tips til hvordan man kan jobbe sammen for å nå målet med å kutte matsvinnet med 20 % innen 2020.

– Vi elsker fulle mager og tomme tallerkener

– Vi har et ansvar overfor generasjonene etter oss for å utnytte ressursene vi forvalter mest mulig bærekraftig. Innenfor matsvinn må målet være at vi ikke skal kaste spiselig mat. Dette krever god kommunikasjon med gjestene våre, planlegging, fokus og riktig utstyr, sier daglig leder Cecilie Laeskogen på Sundvolden.

– Samt at vi har samarbeidspartnere som kan ta imot mat vi selv ikke klarer å anvende. Vi vil oppleve dette, da gjestene selv bestiller og bestemmer en del mengder, særlig pausemat. Her er det viktig at vi bruker vår erfaring i samhandling med gjestene og blir kreative når det gjelder hva vi tilbyr.  Vi oppfordrer alle gjester til å forsyne seg flere ganger og understreker at «vi elsker fulle mager og tomme tallerkener», fortsetter Laeskogen.

Verktøy i bærekraftsarbeidet

– Nores har i løpet av 2018 inngått avtaler med flere samarbeidspartnere som våre medlemmer kan benytte som hjelpemidler i vårt felles bærekraftsarbeid, sier markedsansvarlig Inger M. Voie i Nores.

– Modellen som De Historiske gjennomførte nå, hvor medlemmene fikk presentasjoner fra flere bærekraftsaktører på et seminar, det kommer vi til å legge opp til for flere av våre medlemmer. På Noresdagen i april, hvor rundt 300 personer fra våre medlemsbedrifter er samlet på Røros, kommer vi til å ha bærekraft som tema, og blant annet Matvett og Verdimat kommer til å være til stede, forteller Voie.

Nye kriterier for mat i Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn, som er De Historiskes valg for miljøledersystem for kjeden, presenterte hvordan deres hovedkontormodell kan underlette sertifiseringen for de Historiskes medlemmer.

Innkjøp er en viktig faktor i sertifiseringen, og miljørådgiver Jan Vogtfortalte at det i løpet av 2019 kommer nye kriterier for mat inn i Miljøfyrtårnsertifisering. I den sammenheng presenterte Nores hvordan de kan bistå medlemmene sine med denne prosessen. 

Digitalt rapporteringssystem for bærekraft

Nores har inngått avtale med Factlines, som er et digitalt rapporteringssystem som gjør oppfølgingen av leverandørenes arbeid med bærekraft og sertifiseringer enklere. Medlemmene våre får årlig tilgang til en rapport over alle våre leverandørers sertifiseringer, noe som vil underlette deres eget sertifiseringsarbeid.

KuttMatsvinn2020

– Det er gledelig at både De Historiske Hotel og Spisesteder og Nores nå har signert avtale med KuttMatsvinn2020. Dette betyr mange nye spennende aktører med på laget som skal jobbe med å kutte matsvinnet sitt med 20 prosent innen 2020, sier gjengen fra Matvett.

Under dagene på Sundvolden fikk deltagerne kursing i hvordan de kan komme i gang med dette arbeidet, og hvilke hjelpemidler som ligger i prosjektets verktøykasse. Nores vil sammen med Matvett sette opp kurs på KIT-akademiet for de andre grupperingene og medlemmene i Nores som ønsker å delta i prosjektet. Adm. direktør i Nores Pål Semb-Johansson oppfordrer alle medlemmer til være med, slik at Nores i fellesskap når målet.

Les mer om Kutt Matsvinn og statusrapport for prosjektet på SMAKmagasinet.no. 

Verdimat og Nores har inngått samarbeidsavtale

Lars-Kristian Leiro, daglig leder i VERDiMAT, var også til stede på seminaret. VERDiMAT er en markedsnøytral grossist som har som mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsent, grossist og kunde om salg av overskuddsmat.  VERDiMAT ønsker å bidra til å tilgjengeliggjøre alle overskuddsvarer til restauranter, kantiner, kafeer og butikker, slik at varene kan bli spist og ikke kastet. Nores medlemmer har tilgang til disse varene gjennom portalen Buy at Nores.

– Nores og deres medlemmer er viktige aktører i bransjen, og det å etablere en avtale med disse er en milepæl for VERDiMAT. Jeg ser virkelig frem til å starte opp det gode samarbeidet som vil være et veldig godt bidrag i kampen mot matsvinn, sier Leiro.

Les mer om VERDiMAT på SMAKmagasinet.no.

ANNONSE