Ny aktør skal medvirke til å bekjempe matsvinn

I Norge kastes det nær 400 000 tonn med mat hvert år. Av dette er over 70 000 tonn fullgode handelsvarer som ikke har kommet ut fra produsentene av ulike grunner.

– En viktig årsak til dette er manglende vareveier. Det er grunnen til at selskapet VERDiMAT nå er etablert, forteller daglig leder Lars-Kristian Leiro, som mange kjenner fra hans tid i ASKO Servering.

Mindre matsvinn

– VERDiMAT er en aktør som har som mål å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid mellom produsent, grossist og kunde. I dag kastes store mengder fullgode varer som burde vært konsumert av mennesker. Dette er både et bransjeproblem og et samfunnsproblem. Sammen kan vi gjøre noe med dette, fremhever Leiro.

– Gjennom å handle slike varer i vår nettbutikk på verdimat.no, gjør man en aktiv innsats for å redusere matsvinnet. Samtidig får man reduserte innkjøpskostnader. Når det er sagt, vil jeg understreke at VERDiMAT er et supplement til grossistene! Hos oss finner du ulike varepartier innenfor ulike kategorier basert på det som er tilgjengelig i øyeblikket. Dette vil selvfølgelig variere. Derfor mener jeg mange vil ha nytte av å se nærmere på hva vi tilbyr på våre nettsider, sier Leiro.

VERDiMAT vil i første omgang operere i det sentrale østlandsområdet.

ANNONSE