Prisdryss på årets KuttMatsvinn-forum

På Matvett sitt årlige «KuttMatsvinn-forum» ble det delt ut priser til aktører som har utmerket seg spesielt i arbeidet med å bekjempe matsvinn.

Scandic Hotels mottok prisen for «Årets mest kreative tiltak», ISS for «Årets tiltak for ansatte» og Hurtigruten fikk pris for «Mest effektive tiltak».

Årets mest kreative tiltak

Juryens begrunnelse for tildelingen av prisen «Årets mest kreative tiltak», er at matsvinntiltakene er solid forankret i Scandic Hotels planer og visjon, og at deres engasjement for å bekjempe matsvinn ikke bare er i form av et enkeltstående arrangement, men en del av deres kontinuerlige innsats for bærekraft og ansvarlig drift. Kjeden har blant annet brukt sitt 60-årsjubileum til å fortelle om matsvinntiltakene man gjennomfører til de 38 000 oppmøtte på Scandics største hotellfrokost noensinne.

Årets tiltak for ansatte

Denne prisen gikk til ISS, og i begrunnelsen for prisen heter det blant annet: Gjennom ulike temaer og opplæringsaktiviteter har ISS sørget for stødig reduksjon i matsvinnet. Deres dedikasjon til å opprettholde et konstant fokus på arbeidet med å redusere matsvinn gjennom hele organisasjonen gjør dem til en verdig vinner av denne prisen. Arbeidet for å redusere matsvinnet er grundig forankret i organisasjonen gjennom månedlige statusmøter hvor matsvinntallene blir diskutert og involverer over 25 driftssjefer og 35 kontraktsjefer.

Årets mest effektive tiltak

«Med en evne til å stadig forbedre seg og finne nye løsninger på utfordringen med matsvinn, er Hurtigruten en verdig vinner av prisen for «mest effektive tiltak» for 2023», heter det i juryens begrunnelse for denne prisen. Selskapet har tatt i bruk Matvetts kurs for ansatte og gjort opplæring obligatorisk for alle nyansettelser. Videre gjennomføres ukentlige oppfølginger per skip for å dokumentere mengden matsvinn per gjest. Dette bidrar både til bevisstgjøring og kompetanseheving.

KuttMatsvinn Beviset

I tillegg til prisutdelingene ble Kutt Matsvinn-beviset delt ut. Dette beviset er utviklet for å synliggjøre hvilke bedrifter som ligger lengst foran med å kutte matsvinnet både i matindustri, dagligvarehandel og serveringsbransje. For å kvalifisere, må serveringsbedriftene ha signert bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn i tillegg til å delta i KuttMatsvinn servering og ha rapportert matsvinndata siste år. Beviset komplementerer øvrige sertifiseringsordninger som Svanen og Miljøfyrtårn, som også har tatt matsvinn inn som kriterier. Erfaringer så langt viser at beviset er brukt i forhandlinger og anbudskonkurranser for å dokumentere matsvinnarbeidet, og i tillegg bygger det omdømme overfor både ansatte og kunder. I år er det over dobbelt så mange som mottok beviset som i 2022.

Kvalifiserte mottakere for 2023 i serveringsbransjen er:

 • Hurtigruten
 • Scandic
 • ISS
 • Thon hotels
 • Strawberry
 • Toma
 • Sodexo
 • Hotell Bondeheimen
 • Coor
 • Dely
 • Starbucks
 • Compass Group
 • Asia Aker Brygge
ANNONSE