Popup-restaurant skal gi smaken på kokkeyrket

Sammen med støttespiller ASKO Servering Midt-Norge, har tre av Trondheims beste restauranter velvillig stilt opp for å realisere «Popup Restaurant- og matfag». Prosjektet er et initiativ fra Geir Rune Larsen ved Strinda videregående skole, som allerede står bak flere vellykkede rekrutteringstiltak.

Rekrutteringen til mat- og restaurantfag trenger kontinuerlig fokus for å opprettholde søkermassen. Derfor ser nok et rekrutteringskonsept dagens lys i Trondheim.  

Kokker og servitører fra restaurantene To Rom & Kjøkken, Søstrene Karlsen/ Kalas & Canasta og Frati/Ai Suma stiller opp i tre dager for å besøke tre ungdomsskoler, Charlottenlund, Rosenborg og Blussuvold. Arrangementet er allerede gjennomført ved førstnevnte, som fikk besøk fra Frati. 

Lærerik og inspirerende dag for elevene

«Popup Restaurant- og matfag» ble gjennomført på Charlottenlund ungdomsskole med stort engasjement fra alle involverte. For de 15 tiendeklasseelevene ble det en lærerik dag. Kokker, lærlinger og servitører fungerte som lærere, faglige veiledere og inspiratorer denne dagen. Skolens kjøkken og spiserom ble omdannet til en profesjonell restaurant, der elevene, sammen med Fratis utsendte, lagde spennende retter.

Hver av elevene fikk invitere med seg to medelever som gjester til måltidet, og den ansvarlige læreren ved skolen fikk invitere med seg ti lærere/ansatte. 

De 15 elevene og læreren vil bli invitert til en deilig lunsj på de respektive restaurantene i ettertid av arrangementet. Under lunsjen vil de få en presentasjon av bedriften, i tillegg til at får vite litt om hvordan det er å jobbe i bransjen. 

Målet med prosjektet

Hensikten med prosjektet er å bevisstgjøre elever, lærere og andre ansatte i ungdomsskolene om hva restaurant- og matfag er, og hva det innebærer å jobbe i bransjen. I tillegg til økt rekruttering til restaurant- og matfag i Trøndelag, ønsker man å styrke omdømmet til faget og bransjen. Videre er målet å bidra til økt oppmerksomhet rundt Trøndelag som matregion og «Trøndersk matmanifest».

Tiltak som virker

Det er gjennomført flere tiltak for å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag. De ulike tiltakene er evaluert og analysert av det ledende markedsanalyseselskapet Opinion. Følgende funn fra deres rapport, ligger til grunn for prosjektet «Popup Restaurant- og matfag»:

  • Restaurant- og matfag passer ikke for alle! 
    Derfor ønsker vi å få lov til å jobbe med elever som har interesse og motivasjon for restaurant- og matfag.
  • Praktiske møter med bransjen fungerer best! 
    Derfor ønsker de tre trondheimsrestaurantene å by på seg selv og sine profesjonelle kokker og servitører i møte med interesserte elever.
  • Fokus på å lage spennende mat og ingredienser til inspirasjon for ungdommen! 

Initiativtaker bak «Popup Restaurant- og matfag» er som nevnt Geir Rune Larsen ved Strinda videregående skole. Han står bak flere rekrutteringstiltak som har hatt stor suksess, deriblant «Ung restaurant». 

Geir Rune Larsen (foran) og elevene fra Charlottenlund ungdomsskole. 

Les også: Stiftelse skal fremme rekrutteringen til restaurant- og matfag

ANNONSE