Rekruttering: Våg å velge noen og vis frem ildsjelene

+
Illustrasjonsfoto.

Matbransjen går vitenskapelig til verks for å øke rekrutteringen. Våg å velge noen, vis frem ildsjelene og la dem se hvordan skoledagen blir, er noen av de anbefalte tiltakene.

Reiselivsbransjen og restaurant- og matbransjen har gått sammen for å finne ut hva som egentlig virker når man skal tiltrekke seg unge som skal velge utdanningsvei. Det melder NHO Reiseliv.

Tiltakene som har effekt

Det er gjennomført et utvalg tiltak for å øke rekrutteringen av unge til restaurant- og matfagene. Det ledende markedsanalyseselskapet Opinion har evaluert og analysert disse tiltakene, og funnene deres viser følgende:

  • Våg å velge bort de fleste. Fokuser på enkelte.
  • Praktiske møter med bransjen funker best.
  • Skoledagen er viktigere enn videre karriere.
  • Sats på ildsjeler og relasjonsbygging.
  • Tiltakene fungerer – om de gjøres riktig.

Rekruttering engasjerer

Funnene ble presentert av Ole Petter Nyhaug under Landskonferansen for restaurant- og matfag, som ble arrangert 9. og 10. april. Hele bransjen samlet seg da for å diskutere hvordan man skal få flere ungdommer til å ville jobbe i matbransjen. Deltakerne på konferansen var bedrifter, lærere, opplæringskontor og en rekke andre aktører som arbeider med utdanning og rekruttering.

– Dette engasjerer. Dårlige søkertall de siste årene sier sitt. Kvalifisert arbeidskraft for både restauranter og matprodusenter er og et stikkord, sier Terje Tidemann, leder i Foreningen for opplæringskontorene i restaurant og matfag.

– Skal nasjonens reiseliv og matproduksjon verdsettes, må også norsk ungdom jobbe hos oss.

Tidemann får støtte fra NHO Reiselivs Administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

– Norge et attraktivt reisemål og reiselivsbransjen er i sterk vekst. Å tilby turister norskprodusert mat bør være en attraktiv karrierevei, sier Devold.

Matindustrien er ledende

– Det er nok noen myter som må avlives, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke.

Han påpeker at matindustrien nå faktisk er ledende i å ta i bruk ny teknologi.

– Med det teknologiske skiftet vi er midt oppe i, må vi tiltrekke oss både teknologer og dyktige mathåndverkere, sier han.

ANNONSE