Stiftelse skal fremme rekrutteringen til restaurant- og matfag

+
Stiftelsen vil bidra med midler til en rekke ulike aktiviteter som har det til felles at de promoterer restaurant- og matfag, og at de er rettet mot ungdom. Illustrasjonsfoto.

– Det er fantastisk hyggelig at sentrale bransjeaktører nå går sammen om å etablere en stiftelse for å fremme rekrutteringen til både kokk- og servitørfaget. Jeg tror dette vil bli et viktig bidrag i arbeidet med å få frem alt det positive disse fagene representerer, sier presidenten i Norges Kokkemesteres landsforening, Elisabeth Bryne.

Stiftelsen vil bidra med midler til en rekke ulike aktiviteter som har det til felles at de promoterer fagene, og at de er rettet mot ungdom – enten på ungdomsskole-trinnet eller mot lærlinger.

Stort behov

– Det er i dag en stor underdekning på faglærte kokker og servitører i Norge. Vi har derfor et stort behov for å bedre rekrutteringen til disse yrkesretningene, sier KAM Per Engen i ASKO Norge som er styreleder i stiftelsen.

– Derfor er vi opptatt av å sette fokus på dette, og ikke minst bidra til at bransjefolk som ønsker å gjøre en innsats for fagene får anledning til dette. Vi har stor tro på at tiltak som får frem de mange mulighetene disse yrkene gir, vil kunne bidra til at enda flere søkere til disse fagene.

Bredde

– Vi ønsker å støtte ulike tiltak, og er åpne for alle gode forslag! Man kan søke om midler tre ganger i året, 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Søknadsskjema finner du på NKLs hjemmesider og på nettsidene til bidragsyterne, forteller Elisabeth Bryne.

– Her vil du også kunne lese mer om kriteriene for tildeling av midler.

Les mer om stiftelsen og hvordan du skal gå frem for å søke.

Ressurspersoner

– Det er NKL, NHO Reiseliv, Scandic Hotels, Mat & Drikke AS og ASKO Norge som er initiativtakere og bidragsytere til stiftelsen. Vi har også hver vår representant i stiftelsens styre, forteller Per Engen.

– I tillegg har vi med oss Laila Berge fra Lærlingekompaniet og Geir Rune Larsen som ressurspersoner. Laila har i mange år arbeidet med å legge forholdene til rette for lærlingene i restaurant- og matfag, mens Geir Rune har gjort en flott innsats med konseptet «Vi dekker til fest».

Jeg håper og tror at vi kan bidra til realiseringen av mange spennende og morsomme prosjekter i årene fremover, og at disse igjen kan bidra til å øke både interessen for og rekrutteringen til mat- og restaurantfaget, sier Per Engen.

ANNONSE