Fett nok

+
Årlig produseres det store mengder restråstoff i landbruket. Utnyttelsen av restråstoff fra panter blir ikke like godt utnyttet som restråstoffet fra kjøttproduksjonen, ifølge Nofima.

Visste du at over 27 000 tonn med animalsk fett er til overs i landbruket hvert år? Fett er nemlig restråstoff, og volumet øker. Nå håper man å kunne foredle overskuddet til et sunnere fett som kan brukes i matvarer.

Alt dette vet vi fordi en nylig rapport fra Nofima har satt fokus på nettopp restråstoff fra norsk landbruk.

Nye bruksområder

Hele 415 000 tonn med blant annet kornrester, grønnsaksskrell og fett blir til overs hvert år, og nettopp her ligger det store muligheter. Kartleggingen fra Nofima gir oversikt over mengder, sammensetning av og kvalitet på restråstoffene, og kan slik åpne veier for helt nye bruksområder.

Noen er allerede i gang

Telemarksbedriften Norner på Stathelle er i gang med å utvikle biologisk nedbrytbar plast basert på naturfiber fra potetskrell, og Norturas datterselskap Norilia omsetter for en halv milliard kroner gjennom å ta i bruk ull, naturtarm, kjøttrester og hud – såkalte plussprodukter – fra Norturas produksjon.

Restråstoff fra både planter og kjøtt

– Det finnes mange bedrifter – store og små – som ønsker mer fokus på bruk av restråstoff fra bearbeiding av jordbruksråvarer. Utnyttelsen av restråstoffet fra planter har imidlertid ikke hatt like god fart som utnyttelse av restråstoff fra kjøtt, sier Nofimaforsker Diana Lindberg til Smakmagasinet.no

– I samtaler med industrien kommer det frem at den er veldig interessert av å få mest mulig lønnsomhet fra råvarene, og der representerer restråstoffet en viktig mulighet.

ANNONSE