SMAKmagasinet på papir er historie

I 22 år har SMAKmagasinet vært et bransjeblad som har formidlet små og store begivenheter i den norske serveringsbransjen. Målet med etableringen av magasinet var å speile utviklingen i det norske serveringsmarkedet og formidle mangfoldet som finnes i denne spennende bransjen. Det er fortsatt redaksjonens målsetting, men nå skal dette gjøres heldigitalt.

SMAKmagasinet i papirformat har kommet med sin siste utgave, men det skal leve videre både på nett og i form av nyhetsbrev. ASKO Servering har også som målsetting at SMAKmagasinet skal bli enda mer synlig i ulike sosiale medier. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Det har skjedd utrolig mye spennende i serveringsmarkedet de siste 20 årene. Nye produkter og trender har avløst hverandre og skapt både muligheter og utfordringer. En av de store utfordringene er mangelen på faglærte kokker og servitører. Norge har dessverre en betydelig underdekning på kompetente fagfolk innenfor restaurant- og matfag, og behovet for å løse dette berører hele bransjen. Det er en av grunnene til at ASKO Servering har engasjert seg sterkt i arbeidet med å legge forholdene til rette for lærlinger. Dette er også en viktig sak for SMAKmagasinet, og vi har gjennom mange år viet rekrutteringsarbeidet mye oppmerksomhet. Det skal vi også fortsette med på sammen måte som vi skal belyse aktuelle trender og hvordan disse kan påvirke hverdagen i bransjen.

I løpet av de årene SMAKmagasinet har eksistert, har det også vært en rivende utvikling innenfor bestillingsløsninger og logistikk. Mulighetene er mange, og utfordringen er å velge de løsningene som gir det beste resultatet for den enkelte. En god løsning for ett konsept, er ikke nødvendigvis optimal for andre. Derfor gjelder det å finne den eller de som kan bistå med systemer, rutiner og løsninger som bidrar til effektiv drift og god lønnsomhet. Det å formidle kunnskap og innspill om dette har vært viktig for redaksjonen i alle år, og det vil det fortsatt være – nå i en digital form.

Vi vil også fortsette med å løfte frem dyktige, kreative og spennende drivere, medarbeidere og serveringssteder som inspirerer – både i form av fristende menyer og evnen til å begeistre sine gjester. For oss er det viktig å få frem at serveringsnæringen er viktig på så mange måter. Samfunnsøkonomisk representerer den et meget stort antall arbeidsplasser i landet vårt, både ute i distriktene og i mer sentrale strøk. Og sist, men ikke minst: Den jobben som bransjen gjør skaper utrolig mye glede og hygge, både for oss som bor i dette landet og alle som velger Norge som turistmål.

Alt dette og mye mer er saker som omhandles i SMAKmagasinet. I tråd med bærekraftsatsingen til ASKO, vil dette nå formidles digitalt på smakmagasinet.no fordi det er mer miljøvennlig å publisere saker digitalt enn trykket på papir.

Vi håper inderlig du vil følge oss, og tar gjerne imot tips og innspill om saker du tenker kan være aktuelle å skrive om.

Vi oppfordrer deg også til å melde deg på vårt nyhetsbrev. Det kan du gjøre her!

ANNONSE