ASKO Servering Norgescup: NKL og ASKO Servering fornyer avtale

+
Norske Kokkers Landsforening er glad for søkelyset ASKO Servering har på rekruttering til Kokkefaget og ser frem til årets finale i ASKO Servering Norgescup.

Norske Kokkers landsforening og ASKO Servering er enige om en 4- års avtale for ASKO Servering Norgescup for kokk- og servitørlærlinger

ASKO Servering ønsker å støtte Norske Kokkers Landsforenings satsningsområder med særlig vekt på rekruttering til restaurant- og matfag generelt, og kokk- og servitørfaget spesielt.

ASKO Servering viser overfor bransjens publikum og marked, sitt tydelige fokus med denne avtalen. I tillegg til det overordnede målet med avtalen, skal samarbeidet skal bidra til å skape gode business-2-business relasjoner blant NKLs medlemmer, næringsdrivende i serveringsbransjen og deltagere i NKLs partnerprogram.

– Avtalen synliggjør på en god måte arbeidet ASKO Servering gjør for lærlinger, kokker, mat- og måltidsbransjen generelt i Norge, sier Nina Borgen i ASKO Servering.

– Denne avtalen gir alle NKLs 23 foreninger god mulighet til å arrangere lokale konkurranser, med praktisk og økonomisk støtte, forteller fungerende president i NKL Kyrre Dybdal.

Norske Kokkers Landsforening er glad for søkelyset ASKO servering har på rekruttering til Kokkfaget. ASKO Servering, Norske Kokkers Landsforening og NKL Rogaland ser frem til årets finalehelg 29.–30. april, på Jåttå vgs i Stavanger – den skal bli «BEST EVER».

ANNONSE