Grannlandet vil satse robot

Robotene kommer. Denne gang til svensk serveringsbransje. Men når, og hvor mye? Kanskje et nytt forskningsprosjekt finansiert av Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond, eller BFUF, finner svaret?

Svenske BFUF ønsker mer kunnskap om både grønn omstilling og automatisering, eller robotisering. Derfor frister de landets høyere læresteder med en god slump penger, for å stimulere til forskning på området.
– Digitalisering og grønn omstilling går litt hånd i hånd, sier sjefen for BFUF, Stina Algotson, til det svenske bransjenettstedet Besöksliv.se.

Den digitale kelner?

Ifølge en pre-pandemisk rapport fra 2018 – der BFUF ba konsulentselskapet Kairos Futures tenke høyt om bransjehverdagen frem til 2030 – er 20 prosent av arbeidsoppgavene i hotell- og restaurantbransjen allerede nå modne for robotisering. Rundt 2030 vil automatiseringsgraden kunne ligge på hele 60 prosent. Dette vil skje over flere driftsområder. Booking- og innsjekkingsrutiner vil bli enda mer digitale. Rengjøring vil i økende grad gjøres av maskiner. Repetitive oppgaver på kjøkkenet, som for eksempel omrøring i sausekjelen – for ikke å snakke om gråtefri løkhakking – vil overtas av kyndige robothender. Og på serveringsteder der pris er det viktigste, vil selve serveringen foregå i samspill mellom roboter og gjestene selv.

Hva skjer med de ansatte?

Oppgaver vil bytte hender; men ikke forsvinne. Spår ovenfor nevnte rapport. I stedet spår Kairos Futures at humankompetanse vil brukes bedre og smartere. Det kan handle om mer individualisert service, om sterkere fokus på kreativ og fremoverlent problemløsing, og ikke minst om grundig kartlegging av eventuelle elementer ved driften som ikke fungerer optimalt – fra et menneskelig perspektiv.

Todeling

2018-rapporten tror på en mer og mer tydelig todeling av hotell- og restaurantopplevelsene i tiden fremover. Kraftigere prispress på de allerede rimelige alternativene vil tvinge frem stadig mer high tech. Som igjen vil gjøre det menneskelige møtet i bransjen mer eksklusivt, og kan dermed utløse større betalingsvilje.

Så da skal det bli spennende å se om forskningen som Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond har bestilt, vil bekrefte eller avkrefte Kairos Futures spådommer.

Kilder: BFUF, Besöksliv, Hotellrevyn

ANNONSE