Hvilke megatrender ser vi innen landbruk og sjømat?

+
Vi har en teknisk revolusjon pågående, som blant annet innebærer robotisering og bruk av nye vannings- og høstingsmetoder, noe som vil bl.a. vil øke produksjonseffektiviteten og ressursutnyttelsen.

Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima, holdt nylig et foredrag om hvilke megatrender vi ser innen landbruk og sjømat. Han ga oss et innblikk i hvordan disse megatrendene dukker opp, hva som skjer globalt og hvordan de norske forholdene er.

Et viktig tema innen matindustrien er hvordan det påvirker klimaet. Matindustrien er en viktig bidragsyter til global oppvarming og klimagassutslipp, og det er viktig å være klar over at den måten vi driver dagens landbruk på har en negativ innvirkning på biodiversitet og arter. På grunn av dette ser vi at tradisjonell matproduksjon angripes fra flere kanter. Det er her megatrendene dukker opp.

Utfordringer skaper innovasjon

Det finnes en rekke utfordringer innen matindustrien. Disse er knyttet til forurensning, klimagassutslipp, tap av biodiversitet, arealbehov (den animalske produksjonen står for 70 prosent av landarealbruken, men likevel kun 30 prosent av det proteinet som produseres), tap av matjord og matsvinn.

På bakgrunn av disse utfordringene er det flere viktige utviklinger som foregår. Vi har en teknisk revolusjon pågående, som blant annet innebærer robotisering, presisjonslandbruk (for eksempel bruk av nye vannings- og høstingsmetoder), automatisering, sensorteknologi (slik som bruk av sensorer for å redusere svinn, og øke produksjonseffektiviteten og ressursutnyttelsen), digitalisering og bruk av data på en helt ny måte enn det som tidligere var mulig, kunstig intelligens og såkalt «urban farming».

Megatrendene dukker opp

De tradisjonelle matvarene er storfe, fisk, svin, kylling og grøntsektoren. EAT-Lancet-rapporten er den første fulle vitenskapelige gjennomgangen av hva som skiller et sunt kosthold fra et bærekraftig matsystem, og den redegjør for hvilke handlinger som kan støtte og fremskynde transformasjonen av matsystemet. I denne rapporten står det blant annet:

  • At man skal spise mindre rødt kjøtt
  • At man skal være forsiktig med fisk fordi vi fisker havene tomme, og at den måten moderne aquakulturen drives på kanskje ikke er så bærekraftig som man skulle ønske
  • At svineproduksjonen angripes av afrikansk svinepest og at vi har store utfordringer med epidemier
  • At dyrevelferd er et viktig tema innen kyllingproduksjonen

Det man da står igjen med, er grøntsektoren. Og det er her vi finner den første megatrenden innen landbruk: alternative proteiner og plantebaserte produkter.

Alternative proteiner er proteiner som er basert på plantebaserte kjøtterstattere, dyrket kjøtt, cellebaserte proteiner (hvor man bruker genteknologi for å få encellede organismer til å produsere akkurat det proteinet man ønsker), insekter og andre alternative proteiner. På disse områdene skjer det mye, og det skjer fort.

Denne megatrenden drives fordi det er mer miljøvennlig å lage mat fra alternative proteiner. Det krever mindre forbruk av vann og mindre bruk av landareal, samtidig som det har lavere energiforbruk og et lavere utslipp av klimagasser.

Plantebaserte produkter finnes i flere kategorier, blant annet kjøtterstattere, «melk», «ost», egg og iskrem. Utfordringen norske produsenter har, er at vi ikke har nok ressurser i Norge til at vi kan omstille norsk matindustri til denne trenden. De fleste av disse produktene blir derfor importert.

Megatrender innen sjømat

Innen sjømat er trendene:

  • Bærekraft og global bekymring
  • Åpenhet – man skal være ærlig om det som produseres og hvordan det produseres
  • Bekvemmelighet og tilgjengelighet
  • Nye salgskanaler – for eksempel vokser digitalt salg av sjømat med en dramatisk hastighet
  • Helse og velvære

Mat fra havet er en viktig del av løsningen, men også her finner vi utfordringer knyttet til blant annet bærekraft. Samtidig er sjømatsektoren også under press, og angripes med plantebaserte produkter – for eksempel cellebaserte produkter, og produkter som dyrkes frem i laboratorier og som etterligner sjøprodukter. Dette viser at de ulike megatrendene er tett knyttet sammen.

ANNONSE