Q-meieriene øker kapasiteten

+
- Vi jobber med mange spennende innovasjoner basert på forslag fra kundene våre, sier administrerende direktør Bent Myrdal i Q-meieriene.

Det er hektisk byggeaktivitet ved Q-meierienes anlegg på Jæren. Nå dobles arealet, noe som gir betydelig rom både for å øke kapasiteten og utvide sortimentet. – Kapasiteten har lenge vært presset, spesielt ved vår avdeling i Gausdal. Det nye anlegget som nå vokser frem, vil avlaste produksjonen også der – noe om vil gi oss en rekke fordeler, sier administrerende direktør Bent Myrdahl i Q-meieriene.

– Vi har vokst med 10 % årlig i mange år. Det er selvfølgelig særdeles hyggelig med en så stor vekst. Samtidig skaper det en rekke praktiske utfordringer. Disse løser vi gjennom investeringen i nytt anlegg, og det gir oss bedre muligheter for å satse sterkere på innovasjon.

En rekke innovasjoner

Historien om Q-meieriene går tilbake til 1996 da Stortinget åpnet for konkurranse innenfor meierisektoren. I 1998 åpnet både Gausdalsmeieriet og Jæren Gardsmeieri. I 2000 kjøpte Kavli disse selskapene og etablerte Q-meieriene.

På veien frem til i dag har selskapet møtt ulike utfordringer, men i dag er Q-meieriene et levedyktig og spennende selskap som har utmerket seg gjennom en rekke innovasjoner.
– Det har naturligvis skjedd mye på denne tiden. Av spesielle ting jeg ønsker å trekke frem er at vi i 2003 var første norske meieri som lanserte melk med skrukork. I 2012 startet vi samarbeidet med ASKO om levering av meieriprodukter til serveringsmarkedet. I løpet av dette året lanserte vi 30 nye produkter!
I 2015 presenterte vi innovasjonen poseyoghurt, og i 2018 lanserte vi Skyr – for å nevne noe!
Innovasjon er en viktig drivkraft for oss! Det inspirerer, og det er helt nødvendig for å møte markedets forventninger, sier Myrdahl.

Praktisk arbeidsdeling

– I dag har vi ikke en eneste kvadratmeter til overs. Med nytt anlegg og bedre plass får vi muligheten til å bli enda bedre. Det vil også bli en mer praktisk arbeidsdeling mellom de to produksjonsstedene. Melkelinjen ved anlegget i Gausdal er 22 år gammel. Den trenger en fornyelse. Dette er det nå mulig å gjennomføre fordi vi får en langt bedre kapasitet.

– Når vil det nye anlegget være i full drift?

– Så snart et byggetrinn er ferdig, så setter vi inn maskiner fortløpende. Så testes maskiner og utstyr. Etter planen skal alt være på plass og ferdig testet i løpet av vårparten neste år. Det betyr i praksis at vi kan kjøre full produksjon fra mai/juni. Samtidig vil jeg understreke at vi skal bruke den tiden vi trenger. Ingen ting skal gå ut over kvaliteten på produktene våre, sier Myrdahl.

Økt innovasjonstakt

– Det er et uttalt mål for Q-meieriene å øke innovasjonstakten. På hvilke områder vil vi merke dette?

– Vi har mange meget spennende forslag i vår «innovasjonsbank». Dette er forslag vi har fått fra kundene våre. Av disse vil vi bl.a. se mer på mulighetene innenfor syrnede produkter. «Godt for magen»-produkter er interessante. Generelt sett tror jeg også vi vil se mer av produkter som blander «apotek og meieri». Med det mener jeg berikede produkter som for eksempel melk tilsatt D-vitamin. Dette er et område mange forbrukere er opptatt av.

Videre har vi en ambisjon om å bli klimanøytrale innen 2030, noe som selvfølgelig vil påvirke produktutviklingen vår – ikke minst på emballasjesiden. Vi er allerede i gang med å fase ut plast i mange sammenhenger.

Jeg mener også at vi som næringsmiddelprodusent har et særlig ansvar for å folk til «å spise opp maten»! Skal vi tenke bærekraft, så må vi også legge til rette for å redusere matsvinnet. Det kan vi som produsent bidra til gjennom å øke holdbarheten på produktene våre. Jo lengre holdbarhet som sikrer en god smaksopplevelse, jo mindre blir matsvinnet. Vi har med andre ord mye spennende å jobbe med, og jeg ser frem til de mulighetene det nye anlegget gir til å realisere disse målsettingene, sier Bent Myrdahl.

ANNONSE