Øk omsetningen i sommer med disse tipsene til mersalg

+
Vær bevisst på at man skal ha en positiv og imøtekommende bedriftskultur hvor det å hilse og være blid er naturlig. Vær tydelig på hvilke forventninger bedriften har til hvordan ansatte skal møte gjestene.

Om sommeren er mange steder avhengige av sommervikarer uten mye erfaring, men det bør ikke være et hinder for at man legger til rette for å øke omsetningen gjennom mersalg også i sommersesongen.

1. Opplæring

God opplæring i arbeidsoppgavene som skal utføres, gir trygghet! Sørg for at vikarene får grunnopplæring og oppfølging underveis.

2. Imøtekommende bedriftskultur

Vær bevisst på at man skal ha en positiv og imøtekommende bedriftskultur hvor det å hilse og være blid er naturlig. Vær tydelig på hvilke forventninger bedriften har til hvordan ansatte skal møte gjestene.

3. Informasjon til de ansatte

Del informasjon! Hva har man på menyen? Hva skal man selge? Og ikke minst; hvilke salgsmål har virksomheten? Erfaringene viser at steder som gir oppdatert informasjon om salgsmål underveis – enten gjennom informasjonsmøter, informasjonstavler eller ved bruk av SMS – får større forståelse og sterkere engasjement rundt det å drive mersalg.

4. Definer områder

Vær tydelig på å definere områder for mersalg! Er det noe å bite i ved siden av en kaffe på formiddagen, er det forretter, en vinpakke til maten, eller en dessert?

5. Øvelse gjør mester

Tren på selve mersalget! For mange kan det være utrolig vanskelig å stille det nødvendige spørsmålet. Minn de ansatte på at du ikke kan få noe verre svar enn nei, og at det å stille spørsmål om gjesten ønsker noe ekstra, oppfattes positivt av de fleste!

6. Incentiver for mersalg

«Se» den enkeltes innsats når det gjelder mersalget! Flere av kjedene i servicehandelen er dyktige på dette. De arrangerer jevnlig mersalgskonkurranser som gir betydelige utslag i salgsstatistikken. Dette er gjerne kombinert med ulike former for premiering – noe som selvfølgelig gir en god motivasjon for å jobbe aktivt med mersalget. 

Lykke til med mersalget!

ANNONSE