KuttMatsvinn-uke med kampanje og festival

+
Nå er det utviklet et felles symbol for "Se, lukt, smak"-merking på mat. Denne merkingen kommer i tillegg til "Best før, ofte god etter".

I disse dager er det både KuttMatsvinn-uke og "Se, lukt, smak"-kampanje etter initiativ fra Matvett.

"Utgått på dato" er en av hovedårsakene til at vi kaster mat, og målet med kampanjen er å kurere datoskrekk. 

"Ofte god etter" har effekt

Norge har som verdens første land innført tilleggsmerking på "best før"-merket mat, med "ofte god etter" og "ikke dårlig etter". Gjennom "Se, lukt, smak" går Matvett et skritt videre for å heve kunnskapen og endre folks adferd.

Generell kunnskapsheving hos forbrukerne er viktig for å skape større trygghet til å stole på egne sanser og avgjørelser når det gjelder matlaging. Her er matbransjen sitt ansvar bevisst. 

Bransjens bruk av tilleggsmerking har ifølge Østfoldforskning bidratt til at færre kaster mat på grunn av dato. 

"Se, lukt, smak" 

Det er felles enighet i store deler av matbransjen om å benytte "ofte god etter"-merking på mat. Nå er det i tillegg utviklet et felles symbol for "Se, lukt, smak". 

Symbolet kan benyttes direkte på emballasjen, på bedriftenes egne nettsider, i sosiale medier og i kampanjer. 

KuttMatsvinn-uke med festival

Hensikten med KuttMatsvinn-uken er å synliggjøre bredden i matsvinntiltakene i matbransjen. Flere KuttMatsvinn-deltakere vil denne uken tydelig kommunisere til gjestene at det er viktig å ta vare på maten. 

Lørdag 25. mai inviteres det til KuttMatsvinn-festival i Opland Bakgård på Jernbanetorget, i samarbeid med Oslo kommune, Miljøhovedstaden og mange andre aktører som jobber for at det skal kastes mindre mat i Norge.

Too Good To Go, Bymiljøetaten i Oslo, Matsentralen, Framtiden i våre hender, Foodlist og Spis opp maten skal sammen med Matvett og et knippe serveringssteder servere mat med mening og ha kunnskapsbaserte aktiviteter.  

Roald Amundsen skal inspirere

I "Se, lukt, smak"-kampanjen benyttes en helt som gikk sine egne veier, Roald Amundsen. Med budskapet; "Han her fulgte ikke datostemplinga for å si det slik. Amundsen ble første mann på Sydpolen ved å følge sin egen overbevisning. Mat merket "best før" holder ofte lenger etter utløpsdato. Bruk sansene dine før du kaster mat.", skal folk inspireres til å tenke selv fremfor å stole blindt på datomerkingen. Kampanjen vi foregå hovedsakelig i sosiale medier.

ANNONSE