Ny standard for matkriminalitet

+
Det er avgjørende å få på plass et felles begrepsapparat innenfor området matsvindel, slik at alle vet hva alle snakker om.

Nytt, standardisert begrepsapparat skal gjøre det enklere å definere matkriminalitet.

Hva er forskjellen på å manipulere og å forfalske en matvare? Er det å utelate pålagt informasjon for matjuks å regne? Eller er det feilmerking?

Nofima bak begrepsstandard

– Feil ordbruk kan få store konsekvenser. Derfor er det avgjørende å få på plass et felles begrepsapparat innenfor området matsvindel, slik at alle vet hva alle snakker om, sier seniorforsker Petter Olsen fra Nofima til Smakmagasinet.no.

Petter Olsen og norske Nofima står nemlig bak en helt ny, felleseuropeisk begrepsstandard, som har fått navnet «CWA 17369: Autentisitet og svindel i næringsmiddel- og fôrvarekjeden – Begreper, termer og definisjoner».

Også økonomisk kriminalitet

– Mange av oss så at vinklingen av matsvindel ble litt skjev. På den ene siden snakker vi om matvaresikkerhet. Men matsvindel kan også være ren økonomisk kriminalitet, som å spe ut vin med vann, eller å merke uorganiske varer som organiske, eller å selge hestekjøtt som oksekjøtt. Produktene kan i seg selv være trygge å spise, men de seiler likevel under falskt flagg. Med den nye begrepsstandarden vil vi gjøre det lettere bl.a. for lovgivere å kunne arbeide systematisk med denne problematikken, avslutter Petter Olsen.

SMAKmagasinet snakket med Petter Olsen også underveis i arbeidet. Les mer om det europeiske samarbeidet i kampen mot matkriminalitet.

ANNONSE