Europeisk samarbeid i kampen mot matjuks

+
Det blir mer og mer vanlig med mat som utgir seg for å være noe annet enn det den egentlig er. illustrasjonsfoto.

De senere årene har det dukket opp flere saker som har økt bevisstheten rundt matjuks, senest i august da den europeiske egg-skandalen ble kjent. Hva innebærer det egentlig at mat blir jukset med? Nofima leder arbeidet med å utarbeide et felles begrepsapparat knyttet til matkriminalitet- og autentisitet.

Fordi matkriminalitet er blitt et omfattende problem, kreves det et tverrfaglig, internasjonalt samarbeid for å kunne kartlegge og bekjempe det. Flere prosjekter er startet opp i ulike land, men frem til nå har samarbeid på tvers av landegrenser vært begrenset. Det er dessuten brukt ulike begreper på samme fenomen og motsatt. En felles ordliste skal gjøre det mulig å snakke presist om temaet innenfor en felles forståelsesramme.

– Dette vil få betydning særlig innen forskning og lovgivning, sier seniorforsker i Nofima Petter Olsen til smakmagasinet.no.

Nofima leder arbeidet

Olsen koordinerer arbeidet med den europeiske standarden, som inngår i det EU-finansierte nettverksprosjektet «Authent-Net». Utarbeidelsen av standarden startet i mai, da representanter fra 12 europeiske land møttes i Italia. Gjennom diskusjoner i skrivegrupper skal de bli enige om definisjoner med et entydig innhold. Et utkast til standard vil bli sendt på høring mot slutten av året, og den endelige versjonen skal vedtas i februar 2018. Navnet på standarden vil bli «Authenticity in feed and food chain – General terms and concepts».

Nyttig nettsted for alle

Utviklingen av et nytt nettsted, «Food Authenticity Research Network Hub», inngår også i prosjektet. Der skal all informasjon relatert til matjuks samles, enten det er vitenskapelige studier eller saker fra dagspressen.

– Nettstedet vil være nyttig for alle som har interesse av den kunnskapen som finnes om matjuks. Spesielt nyttig vil det naturligvis være for dem som jobber direkte med temaet, enten det er innen forskning, forvaltning, kontrollverk eller lovgivning, sier Olsen.

Blant innholdet på nettstedet vil man finne et omfattende og dynamisk nyhetsarkiv som innhenter alt som skrives om matkriminalitet over hele verden.

Juks også i Norge

– Vi trodde kanskje at Norge var mer beskyttet mot matsvindel enn mange andre land i Europa, men undersøkelser antyder at dette ikke er tilfelle, sier Olsen.

Undersøkelsene som har blitt gjort, inkluderer blant annet krydder.

– Resultatene er ikke offentliggjort ennå, men jeg kan si at det er overraskende mye krydder som ikke er det som det utgir seg for å være. Også når det gjelder fisk og annen sjømat stiller Norge nokså likt som andre land, sier Olsen.


Nye tider, nye utfordringer

Det finnes mange former for matjuks. Olsen sier at det blir mer og mer vanlig med mat som utgir seg for å være noe annet enn det den egentlig er.

– En medvirkende årsak er den økte betalingsviljen for mat og drikke som for eksempel er økologisk, bærekraftig, miljøvennlig og fairtrade. Det er ofte veldig vanskelig å oppdage dette, noe som gjør det fristende å jukse.

Når man sammenligner produksjonsmengden med hva som finnes på markedet, er det likevel lett å se at det er et misforhold.

– Matjukset går ut over produsentene som driver lovlig, ettersom de står i fare for å bli utkonkurrert av useriøse aktører. Forbrukerne blir naturligvis også skadelidende i denne sammenheng, sier Petter Olsen.