Guide til porsjonsstørrelse skal bekjempe overvekt

+
For enkelt å forklare hvor mye du trenger av ulike råvarer pr. porsjon, bruker BNF-guiden eksempler med skjeer og "håndfuller". En porsjon ris beskrives eksempelvis som "to håndfuller" med tørr ris.

The British Nutrition Foundation, BNF, har nylig lansert en praktisk guide til porsjonsstørrelser. En ting er at denne gir nyttig informasjon om hva slags mat du bør få i deg for å ha et variert kosthold. En annen ting er at den viser hvor mye av hver enkelt bestanddel som inngår i en porsjon.

Hva er eksempelvis en vanlig porsjon pasta? Hvordan ser en porsjonsmengde med spagetti eller ris ut i tørr form?

Dette kan kanskje virke litt sært i første omgang, men faktum er at de fleste av oss ofte gjør feil i mengdeberegningen når vi lager mat.

Økende antall overvektige

Svært mange beregner mer enn det som strengt tatt er nødvendig når vi skal tilberede en porsjon av en gitt råvare. En av konsekvensene er at et økende antall mennesker i den vestlige verden defineres som overvektige – med de helsemessige implikasjonene det medfører. I Storbritannia er 57 % av kvinnene overvektige i forhold til de grenseverdier som er satt av helsemyndighetene. For mennene er andelen overvektige enda høyere, nemlig 66 %.

Kjøkkenvekt bekjemper matsvinn

Overvekt er en utfordring for den enkelte og for samfunnet. Derfor er det viktig å gjøre noe med dette, og BNF-guiden er et tiltak i den sammenheng. Men den har også en viktig funksjon som kan relateres til et tema som er svært sentralt for den norske serveringsnæringen akkurat nå; nemlig matsvinn.

Det kastes enorme mengder med mat, og en større bevisstgjøring rundt dette har allerede gitt resultater. Mindre tallerkener – og med det mindre porsjonsstørrelser – har gitt positive resultater i kampen mot matsvinnet. Det bør igjen legge forholdene til rette for å bruke kjøkkenvekten i enda større grad.

En gjest skal selvfølgelig ha det han eller hun betaler for, men det er unødvendig å bruke mer råvarer enn det man har kalkulert med. En hyppigere bruk av vekt på kjøkkenet kan derfor være nyttig og positivt – både for gjesten og det enkelte spisested.

ANNONSE