Vil ha rullestolvennlighet i restaurantanmeldelser

+
Er det trappefri inngang til restauranten? Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ifølge en oversikt Handikappnytt har laget, er det kun Aftenposten som har rullestolvennlighet som et kriterium i sine restaurantanmeldelser.

Handikappnytt skriver om Rina Wesenberg, som mener at tilgjengelighet og universell utforming bør bli et kriterium for matjournalister.

– Jeg er jo interessert i at det skal stå noe om hvor tilgjengelig en restaurant er. Om det er trappefri inngang, for eksempel. Det gjør det jo i boligannonsene, blant annet, sier Rina Wesenberg til Handikappnytt.

Tenker ikke over det

Wesenberg har kontaktet aviser med sitt innspill. Ifølge Handikappnytt mener anmelderne at det noen ganger er unødvendig å fortelle om tilgjengeligheten fordi nye restauranter må følge regler om universell utforming. Andre ganger blir ikke tilgjengeligheten nevnt fordi det er en del av den generelle vurderingen. Det hender også at de ikke har tenkt over at det er et poeng. 

– Noe å vurdere for fremtiden

– Jeg tror rett og slett det handler om at det ligger litt langt bak i bevisstheten, sier Amanda Bahl, som er anmelder i Bergens Tidende og styremedlem i Norsk Restaurantkritikerlag. Hun har også skrevet masteroppgave om norsk restaurantkritikk. 

– Men det faller absolutt inn under hensikten med anmeldelsene, som er å veilede leserne våre. Jeg synes helt klart at dette er noe å vurdere for fremtiden, sier Amanda Bahl til Handikappnytt.

ANNONSE