Kantine- og institusjonskokker får sitt eget landslag

+
Fra venstre Tore Trangmyr, markedssjef verdiøkende tjenester i ASKO Servering, Thomas Ekenes-Fosback, prosjektleder for Kantine-NM 2017, Helge Johansen, president i NKL, Kim Håvard Larsen, visepresident i NKL, og Espen Wasenius, daglig leder i NKL.

Det norske Community Catering kokkelandslaget blir Norges tredje kokkelandslag. Landslaget har fått et navn som favner hele bredden i det raskt voksende segmentet: kantine/personalrestaurant, catering og institusjon. – Satsingen skal løfte frem denne bransjekategorien og bidra til økt rekruttering, sier Espen Wasenius, daglig leder i NKL.

Målet er å ha tre kokkelandslag som hevder seg i verdenstoppen. 

– Vi skal ikke ha noe A- og B-lag. Det nye kokkelandslaget skal få like mye ressurser og like gode forutsetninger for å vinne konkurranser. Vi er råklare for denne satsingen, fastslo Wasenius da NKL holdt informasjonsmøte på KIT-akademiet 17. april.

Vedtaket om å etablere et nytt landslag ble gjort på landsmøtet til Norges Kokkemesteres Landsforening i mars. Hvis alt går etter planen, vil landslaget bli oppnevnt i september i år.

Viktig satsing

Det overordnede målet med Community Catering landslaget er at rekrutteringen øker; det skal være attraktivt å jobbe som kokk i kantine og institusjon. Ikke minst er det ønskelig å beholde de kokkene man allerede har. NKL håper for øvrig at satsingen vil øke medlemsmassen til de 22 lokallaugene. 

– Våre nåværende kokkelandslag brukes aktivt i rekruttering, og det samme vil gjelde for Community Catering kokkelandslaget. Kokkene kan bli fantastiske ambassadører. Landslag ligger foran når det gjelder trender. Det er inspirerende å ha topptrente og motiverte bransjekollegaer; det vil bidra til nysgjerrighet, nytenking og kreativitet i hele bransjen, sier Wasenius.

Kantine-NM banet vei for landslaget

Når Community Catering landslaget blir presentert under NM i Kokkekunst i september, er det knapt gått ett år siden NM for kantiner ble arrangert for aller første gang. Mesterskapet ble initiert av leverandører, med Thomas Ekenes-Fosback i spissen. Arrangementet ble en suksess, og dommerne var imponert over hvor høyt nivå det var på kokkene. 

Idunn Nilssen og Camilla Berg Mårtensson hos De 3 Stuer vant kantine-NM 2017.

I etterkant av kantine-NM uttalte Tore Trangmyr, markedssjef verdiøkende tjenester i ASKO Servering, at ambisjonen må være å sende kantinekokker fra Norge til kokke-OL. Nå blir det altså en realitet, for målet til det nye landslaget er allerede pekt ut: WACS/IKA Culinary Olympics i Stuttgart i 2020. 

– Konkurranser er et verktøy for å få oppmerksomhet rettet mot kokkeyrket, bemerker Wasenius.

Tiden frem mot OL vil gå fort, men Wasenius understreker at NKL allerede har erfaring fra to kokkelandslag. I planleggingsfasen av landslaget har de støttet seg til arbeidet som er blitt gjort i Danmark, som i lang tid har ligget langt fremme når det gjelder et landslag innen Community Catering.

Tore Trangmyr synes etableringen av landslaget er et veldig godt tiltak, som ASKO stiller seg bak. Han er glad for at NKL har videreført det store engasjementet fra kantine-NM, slik at Norge i fremtiden kan være representert i kokke-OL også i denne kategorien. 

– Denne satsingen vil fremsnakke yrket og øke statusen, og vil dermed være svært positivt for rekrutteringen, sier Trangmyr.

Studietur til Luxembourg

Det nye landslaget vil reise på studietur til Culinary World Cup i Luxembourg i november, der de vil få se de 15 nasjonene som skal konkurrere i Community Catering i år. 

– Dermed blir de kjent med konkurranseformen, og har mulighet til å følge med på hva de andre gjør, utdyper Wasenius.

Kim Håvard Larsen fra NKL-styret fortalte at kokker i andre deler av bransjen har en enorm respekt for OL-deltakerne i Community Catering. Han er sikker på at Norges nye landslag vil bli toppmotiverte når de får se hva som foregår i det internasjonale mesterskapet.

NM i 2018 god testarena

I høst skal det arrangeres et nytt kantine-NM, som i år heter Community Catering NM. Konkurransen vil få samme status som NM i kokkekunst, og vil ligne mer på den internasjonale konkurransemodellen. NM vil derfor være en naturlig arena for potensielle landslagskokker der de kan få testet ferdighetene sine.

Bærekraft og klimaavtrykk

Bærekraft er i ferd med å få en betydelig større plass i kokkekonkurranser, i tråd med utviklingen ellers i bransjen. Innenfor Community Catering står bærekraft og klimaavtrykk helt sentralt. Andre viktige verdier er sunnhet og økonomi; en krevende utfordring i konkurransen er et svært begrenset budsjett. Wasenius legger ikke skjul på at det er en heftig oppgave landslaget står overfor. 

Hvem kan delta?

Community Catering kokkelandslaget vil bestå av en aktiv manager, en aktiv kaptein, tre kokker og to hjelpere. 

– På et landslag vil det være noen stjerner, men teamet er viktigere enn stjernene. Derfor trenger man lagspillere, sier Helge Johansen, president i NKL.

Kravet er fagbrev innen kokkefaget, institusjonskokk eller konditorfaget. Det er også en forutsetning at arbeidsgiver viser forståelse for og gir sin støtte til en eventuell landslagsdeltakelse. Nå håper NKL at budskapet om det nye landslaget vil bli spredd i de aktuelle organisasjonene. 

ANNONSE