Stiftelsen Norsk Mat: Sikrer kvalitet og mangfold

+
Administrerende direktør Nina Sundqvist i stiftelsen Norsk Mat.

– Stiftelsen Norsk Mat er en ideell organisasjon som jobber for å fremme norsk matkultur og matproduksjon. Vår visjon er å få norske forbrukere til å velge norsk mat, forteller administrerende direktør Nina Sundqvist.

– Dette gjør vi på ulike måter, bl.a. gjennom merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet. Disse ordningene er viktige både for å beskytte norske matskatter, men også for å kommunisere den verdien som ligger i det å ha tilgang til norskproduserte råvarer av høy kvalitet.
En annen og kanskje ikke så kjent del av virksomheten vår, er at vi har ansvaret for internkontrollsystemet i landbruket, KSL (Kvalitetssystem i landbruket). Dette er en bransjestandard godkjent av Mattilsynet.

En skjult perle

– I praksis fungerer dette på den måten at 50 eksterne revisorer kontrollerer bøndene og deres rutiner og systemer, og årlig gjennomføres rundt 6000 gårdsbesøk av revisorene. Jeg vil faktisk kalle dette en «skjult perle» i norsk matproduksjon. Dette sikrer en høy og jevn standard på norske landbruksprodukter. I tillegg kontrolleres også de som kjøper varer fra bøndene. Det gir et sterkt fokus på kvalitet i alle ledd, fremhever Sundqvist.
– Mange forbrukere tar nok mattrygghet som en selvfølge, noe det ikke er i alle land. Gjennom KSL sikres det at produsentene følger etablerte standarder når det gjelder bærekraftighet, dyrevelferd, hygiene og sporbarhet.

Del av verktøykassen

– Bevisstheten rundt hvordan man produserer mat i Norge har økt de siste årene. Stadig flere får øynene opp for denne viktige delen av kulturarven vår. Dette har igjen bidratt til at mat av gode råvarer og bruk av norske spesialiteter blir et spennende reiselivsprodukt i seg selv. Vi har vært flinke til å selge norsk natur som et enestående reiselivsprodukt det er verd å oppleve. Nå satser også stadig flere reiselivsaktører på gode matopplevelser som en sentral del av sitt reiselivsprodukt.
Dette har nok igjen inspirert mange gründere til å følge drømmen om å satse på å utvikle nye råvarer. Vi har fått mange spennende nyskapninger på dette området de siste årene. Lokale spesialiteter etterspørres stadig sterkere, men det er mye som skal til for å utvikle en bærekraftig og lønnsom produksjon på dette området. Her tilbyr Stiftelsen en god «verktøykasse» som kan gjøre det enklere å lykkes for lokalmatprodusenter, forteller Sundqvist.
– Det må ikke være slik at man produserer gode, lokale spesialiteter kun på idealistisk basis. Man må kunne kombinere «lykkelig og lønnsomt»! Skal vi klare å løfte lokalmatsatsningen ytterligere, må hele verdikjeden jobbe sammen. Under paraplyen lokalmat.no samler vi produsenter og innkjøpere, og vi gir informasjon om det brede kurstilbudet som er tilgjengelig.

Kommunikasjonsorganisasjon

– Jeg vil beskrive oss som en kommunikasjonsorganisasjon. Vi skal bidra til god kommunikasjon mellom bønder, produsenter/industri og forbrukere. De fleste forbinder oss med merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet, men vi administrerer også merkeordningen Beskyttede betegnelser. Stiftelsen er bygget opp med to fagavdelinger, kvalitetsavdelingen og fagavdelingen. Alle våre ansatte er på sin måte engasjert i markedsføringen av våre merkeordninger og har en viktig rolle i kommunikasjonen med forbruker. Måten å kommunisere på har jo også endret seg mye siden vi ble etablert i 2007. Vi har vridd mye av kommunikasjonen fra print til TV og sosiale medier. Det føler vi er en bra miks som bidrar til god forbrukerkjennskap, fremhever Sundqvist.
– Jeg vil også trekke frem det tette og gode samarbeidet vi har med Opplysningskontorene i landbruket. Folk flest er blitt mer og mer nysgjerrige på hvordan man bruker ulike råvarer og ønsker gode tilberedningstips. Det er også med på å påvirke hva vi publiserer på sosiale medier. Du kan si vi er blitt mer brukerstyrt i hva vi kommuniserer og hvordan vi kommuniserer budskapet. Gode budskap med appell er igjen med på å trekke folk inn til nettsidene våre. Vi har inntrykk av at mange er litt lei av et ensidig fokus på pris. Sosialt engasjement, gode historier og fortellinger som hvordan maten vår produseres er populært og skaper engasjement, mener Sundqvist.
– Forbrukerundersøkelser viser at forbrukere har høy kjennskap til merkeordningene våre, noe som er positivt for produsentene.

Nye områder?

– Stiftelsen har et fokus på å beskytte norske matskatter, men norskproduserte råvarer omfatter også mer enn dette. Eksempelvis produserer norske gartnere mer enn agurker og tomater, nemlig blomster! For noen år tilbake ble KSL også tatt i bruk av blomster- og planteprodusenter. Nå har vi utvidet dette slik at Nyt Norge-merkingen også kan omfatte blomster.
– Men det er også andre områder jeg mener bør omfattes av merkeordningene våre, for eksempel sjømat. Her ligger det et stort potensial! Det samme gjør det innenfor dette med opprinnelsesmerking. Bruker man ordningen på en god måte, kan det både bidra til å beskytte lokalt produserte råvarer og i tillegg bli et viktig element i markedsføringen. Dette gjelder flere norske spesialiteter som for eksempel brunost. Det er med andre ord mange spennende muligheter som ligger i å benytte de merkeordningene vi har, både for produsenter og forbrukere som er opptatt av kvalitet og mangfold, sier Nina Sundqvist.

–––––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.

ANNONSE