Øker bruk av overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet øker bruken av overtredelsesgebyr til overnattings- og serveringssteder som bryter med sentrale bestemmelser. Målet er å bedre den generelle arbeidsmiljøtilstanden.

– Vi vil gi gebyr når vi finner lovbrudd som utgjør en alvorlig risikofaktor eller utfordring i bransjen, og som det er viktig å få gjort noe med, sier Trine Elise Hammer til SMAKmagasinet.

Hammer er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i overnatting- og serveringsnæringen.

Fra 50 000 til 100 000 kroner

Manglende oversikt over ansattes arbeidstid, lange daglige og ukentlige vakter, samt manglende lønns- og tilleggsutbetalinger, er regelbrudd som Arbeidstilsynet vil konsentrere seg særlig om nå i første fase. Blir regelbrudd avdekket, kan virksomheten risikere gebyrer i størrelsesorden 50 000 til 100 000 kroner.

– Det er ennå kort tid siden føringen om å øke bruken av overtredelsesgebyr til overnattings- og serveringssteder som bryter med sentrale bestemmelser kom. Vi har i startfasen hatt fokus på å få på plass gode rutiner. Noen problemstillinger kan det i denne fasen ta tid å få avklart, påpeker Trine Elise Hammer.

– Likevel; så langt i år har vi gitt to overtredelsesgebyr. I tillegg er det gitt varsel om ytterligere to. Samtidig har flere av Arbeidstilsynets regionskontorer rapportert om saker under behandling.

ANNONSE