Suksess for lokalmesse i Fredrikstad

+
Daglig leder Anne-Marte Røen Bye i Duga var en av lokalmatleverandørene som deltok på ASKO ØST-messen i Fredrikstad.

ASKO ØST fikk meget gode tilbakemeldinger på gårsdagens lokalmesse i Fredrikstad – både fra besøkende og utstillere. Nærmere 100 utstillere var med på å vise noe av bredden som ASKO tilbyr, og ved siden av dette ble det arrangert flere utbytterike kurs.

- Det er 25 år siden vi arrangerte en messe i Østfold, og vi hadde lyst til å ta opp igjen dette. Den gode responsen på fjorårets lokalmesse i Langesund inspirerte til å gå videre med planene om et lignende tiltak i Østfold, og responsen viser klart at dette er et behov i markedet, sier salgsleder Geir Brettengen i ASKO ØST.

Mange nyheter

Det lanseres stadig nye produkter beregnet på serveringsmarkedet, og det er nyttig å følge med på det som skjer. Trendene er i endring, og nye behov i markedet går hånd i hånd med nye produkter og løsninger.

En god ting med en messe som dette, er at kundene treffer mange leverandører på ett sted. Det gir en god oversikt over hva som er tilgjengelig, og det gir muligheter for å diskutere aktuelle spørsmål med de enkelte leverandørene.

Lokalmatleverandører

- ASKO satser mye på lokalmat, og vi har en meget stor bredde innenfor denne kategorien, fremhever Brettengen.

- For oss var det en målsetting å løfte frem noen av våre lokale leverandører under messen, og vi hadde samlet disse sentralt i messeområdet. Mange kunder er nysgjerrige på lokalmatprodukter. Dette er spennende råvarer som gir muligheter til å skape menyer med særpreg.

Langesund neste

- Nå ønsker vi å gjøre lokalmessene til en fast begivenhet. De gode tilbakemeldingene tilsier det. Derfor er vi allerede i gang med planleggingen av neste arrangement som vil finne sted i Langesund i oktober, forteller Brettengen.

- Der vil det også bli arrangert flere kurs parallelt med messen.

ANNONSE