Sukkeravgift innført på leskedrikker i Storbritannia

Forrige uke det innført en egen avgift på sukkerholdige leskedrikker i Storbritannia. Hensikten er å redusere overvekt blant barn og unge, og med det bidra til bedre allmenhelse. Inntektene fra denne avgiften er øremerket bekjempelsen av overvekt, og økt satsing på sportsaktiviteter i skolene.

Smakmagasinet.no har tidligere skrevet om de diskusjoner som er knyttet til innføringen av en slik avgift, både i England og andre steder i verden. Både Frankrike, Portugal, Saudiarabia, Sri Lanka og enkelte amerikanske delstater har allerede innført en egen avgift på sukkerholdige drikker.

Differensiering

Avgiften er differensiert etter hvor stort sukkerinnholdet er. Leskedrikker med et sukkerinnhold på mellom 5- og 8 g pr. liter, skattlegges med 18 pence pr. liter. Avgiften for drikker med et høyere sukkerinnhold enn 8 gram, er satt til 24 pence. Det er imidlertid noen viktige unntak fra denne regelen. Melkebaserte drikker som inneholder minst 75 % melk og 100 % fruktjuicer er unntatt fra ordningen. Det samme er dealkoholiserte drikker som alkoholfri vin og alkoholfritt øl.

Uenighet

Overvekt er et økende problem i mange land, og tilhengerne av en slik avgift mener at dette er et tiltak som er positivt i arbeidet med å bekjempe overvekt – spesielt blant barn og unge. Det er imidlertid uenighet om hvor stor effekt et slikt tiltak vil ha, og motstanderne hevder bl.a. at dokumentasjonen for dette er svak. I tillegg vil avgiften kunne medføre at mange bryggeriarbeidsplasser vil forsvinne.

 

ANNONSE