Bie søker kaffeplante

At bier er nyttige skapninger vet alle SMAK-lesere (hvis ikke kan du lese deg opp her). Men at de er gull verdt også for kaffebonden, er mindre kjent.

De fleste liter kaffe vi drikker her til lands er brygget på bønner fra en eller annen Coffea Arabica-variant. Kaffeplanten er selvpollinerende, som betyr at insekter ikke er viktige i bestøvingsprosessen. Trodde man. Og så feil kan man ta. Undersøkelser fra Mellom-Amerika viser nemlig at nærvær av insekter – nærmere bestemt bier – kan øke kaffebønne-høsten med opp til 50 prosent. Årsaken er at biene hjelper kaffeplantene med pollineringen, til tross disses nevnte evne til selvpollinering, ifølge nettstedet Nature.com.

Økologisk balanse

Ifølge entomolog David Roubik ved det Panama-baserte Smithsonian Tropical Research Institute er det en god ide å bevare et naturlig habitat rundt kaffeplantene. Rovinsekter dreper skadeinsektene som ødelegger for kaffeplanten, og som man ellers har vært avhengige av sprøytemidler for å bekjempe. I tillegg hjelper altså biene kaffeplantene i å formere seg.

I tidligere tider var det vanligere å dyrke kaffe i plantasjer med stor variasjon i avlingene. Dette ga kaffeplantene skygge – noe som er viktig av flere grunner – og tilgang til et rikt dyre- og insektliv. Dagens homogene plantasjer er ikke tilrettelagt for insektnærvær, noe som altså kan vise seg å være kostbart. Lærdommen må derfor være: Slipp biene til!