Plastbestikkets dager er talte

+
Engangsplastdirektivet – eller Single-Use Plastics Directive – har som mål å redusere de abnormt store miljøkonsekvensene som engangsprodukter i plast skaper globalt. Enorme mengder plastavfall når havet via store elver, som for eksempel Mekong hvor plastforsøplingen er betydelig. Dette bildet er fra Mekong-elven et sted i Kampuchea.

Sannsynligheten er stor for at det fra i sommer vil bli forbudt å omsette en rekke engangsartikler laget av plast. Det betyr slutten for engangsbestikk- og tallerkener, sugerør og rørepinner i plast, og matemballasje laget av isopor.

Det vi snakker om, er et EU-direktiv som ble vedtatt sommeren 2019, og som også vil gjelde hos oss grunnet EØS-avtalen. Engangsplastdirektivet – eller Single-Use Plastics Directive – har som mål å redusere de abnormt store miljøkonsekvensene som engangsprodukter i plast skaper globalt. Ikke bare er størstedelen av plasten vi bruker i dag, produsert av råolje, som er en ikke-fornybare ressurs. Et annet stort problem er at 8 millioner tonn (!) av denne plasten havner i verdens hav. Nesten 85 prosent av alt søppel som vi mennesker klarer å kaste i verdenshavene hvert år, er laget av plast. Og engangsprodukter står for rundt 50 av disse nær 85 prosentene. Drikkeflasker og plastbestikk er blant de største synderne.

Omsetningsforbud eller redusert forbruk

Virkemidlene i engangsplastdirektivet er flerfoldige. På de områdene hvor det enkelt og relativt rimelig kan skaffes bærekraftige alternativer, vil det bli regelrett omsetningsforbud. Dette vil i første omgang gjelde tallerkener og bestikk, bomullspinner, sugerør og rørepinner laget av plast. I tillegg kommer forbud mot mat- og drikkeemballasje laget av ekspandert polystyren, bedre kjent som isopor (som egentlig kun er et varemerke eiet av Ålesundsbedriften Brødr. Sunde as). Forbudet vil også gjelde produkter laget av okso-nedbrytbar plast. Problemet med sistnevnte er tilsettingen av stoffer som gjør at materialet potensielt brytes ned til mikroplast, som er plastavfall i størrelser fra 5 millimeter ned til 1 mikrometer, og som er påvist i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden.
Det vil bli opp til det enkelte EU/EØS-land å innføre nasjonalt regelverk som kan håndheve forbudet.

Lukket kretsløp

Det endelige målet med engangsplastdirektivet er å stimulere til lukkede kretsløp, der engangsartikler erstattes av gjenbruksartikler, og der alt avfall resirkuleres.

ANNONSE