Ullensaker: Pilotprosjekt åpner arbeidslivet for ukrainske flyktninger

Nylig inviterte Ullensaker kommune og vertskapet på Herredshuset på Jessheim til en hyggelig lunsj tilberedt av fire ukrainere som har hospitert på Herredshuset i to uker. Hensikten med dette har vært å gi flyktningene en mulig inngang til det norske arbeidslivet med alle de fordeler det medfører.

– Dette er en fantastisk fin måte å inkludere ukrainere i norsk arbeidsliv, og med det tilføre serveringsnæringen hardt tiltrengt kompetanse, sier ordfører Eyvind J. Schumacher i Ullensaker til smakmagasinet.no. – Det er et stort behov for arbeidskraft med kjøkkenfaglig bakgrunn både hos hoteller, serveringsbedrifter og offentlige kjøkken. Mange av flyktningene har mye kompetanse på mange områder, og det er viktig for samfunnet og den enkelte flyktning at vi kan utnytte denne muligheten på en god måte.

«Vinn–vinn»-situasjon

Daglig leder ved Herredshuset på Jessheim, Robin Höghjelm, er meget fornøyd med erfaringene som er gjort så langt.
– Det er et veldig stort behov i bransjen for å få tak i folk med kunnskap og kompetanse på matfag. I vår kommune har vi bl.a. en rekke store hoteller i tilknytning til Gardermoen som trenger et stort antall fagfolk på kjøkkenet og ute i restaurantene. Det gir også utfordringer for oss som driver serveringsvirksomhet i nærheten av disse. Konkurransen om de dyktige menneskene er hard, understreker Höghjelm. – Da er det viktig å se på hvordan vi kan skape en «vinn–vinn»-situasjon gjennom å legge til rette for at ukrainske flyktninger som kommer hit får brukt sin kompetanse. Og for de fleste betyr det mye å komme i arbeid og bli inkludert i samfunnet på denne måten.

Det ikoniske landemerket Herredshuset på Jessheim har også en tradisjon for denne type virksomhet. Inntil Höghjelm overtok driften, drev selskapet Kanmer AS Herredshuset.  Dette er en vekstbedrift med arbeidstrening, tilrettelegging og produksjon som hovedområder.

Herredshuset er for øvrig et svært populært sted for mange typer arrangementer. Bryllup, jubileer, kurs og konferanser står ofte på programmet i dette flotte lokalet, og i tillegg har stedet en betydelig cateringvirksomhet. Det er med andre ord høyt tempo på kjøkkenet.

Dyktige

Olga, Olena, Natalia og Khrystyna er i full sving når vi stikker innom kjøkkenet. Lunsjen er nettopp servert, men det er nok å gjøre med morgendagens leveranser. Assisterende kjøkkensjef Nikolaos Meletidis er en kyndig veileder, og med sine russiskkunnskaper sørger Meletidis for at kommunikasjonen går greit. 
– Det er selvfølgelig en utfordring å komme inn på en arbeidsplass når du ikke snakker språket, men de lærer fort! Jeg er veldig imponert over innsatsen de legger ned på kjøkkenet, sier Meletidis. – Dette er dyktige og dedikerte fagfolk som har mye å gi. Fordi de har mye kompetanse, har vi vært bevisste på å ikke være for rigide med oppskrifter. Vi er selvfølgelig med hele tiden og assisterer når det er nødvendig, men de er veldig selvgående.

Også andre bransjer

– Fra kommunens side var det et klart mål at vi skulle finne frem til noe som næringslivet har bruk for. Dette pilotprosjektet har vært meget vellykket, og vi skal lære av de erfaringene vi nå har gjort. Kanskje kan dette også være noe som kan overføres til andre bransjer, mente kommunens prosjektleder Lasse Sjøvik. – Kommunen har bl.a. et stort behov for arbeidskraft innenfor logistikk og transport.

Han berømmet også Robin Höghjelm og staben ved Herredshuset for jobben de har gjort. 
– Dette er positivt for alle involverte, og inspirerer oss til å se nærmere på hvordan vi kan legge til rette for at enda flere flyktninger kan inkluderes i vårt lokale næringsliv.

Nye muligheter

– Til denne lunsjen hadde vi bl.a. invitert bransjefolk fra noen av de store hotellene i området og noen av serveringsbedriftene på Jessheim, forteller Robin Höghjelm. – Vi ønsket å dele våre erfaringer med å la ukrainere hospitere på kjøkkenet hos oss. Erfaringene våre er bare positive. Forhåpentligvis kan dette inspirere noen av våre kolleger til å ta imot noen av dem som er hos oss nå. Umiddelbart etter lunsjen ble det gjort avtale om at alle fire skal til en samtale på et større hotell allerede neste uke. Det synes jeg er utrolig hyggelig og inspirerende, sier Höghjelm.

–––

Hold deg oppdatert! Klikk her for å få nyhetsbrev fra SMAKmagasinet.