Samarbeid skaper bærekraftige nonfood-løsninger

+
Fokuset på bærekraft har gitt konkrete resultater i form av fremtidsrettede produktinnovasjoner, sier Tom Cato Malmer.

Vi ser tydelig at kundene i serveringsmarkedet blir stadig mer opptatt av miljø og bærekraft, og det påvirker igjen hvilke produkter og løsninger de ønsker innenfor nonfood-kategorien. Dette har igjen en innvirkning på vårt samarbeid med leverandørene og det mangfoldet vi ønsker å tilby, sier Tom Cato Malmer.

– En av de tingene jeg fasineres av i jobben min, er hvordan fokuset på bærekraft – både internt og eksternt – har gitt konkrete resultater i form av fremtidsrettede produktinnovasjoner. En viktig del av vår oppgave i denne sammenheng, er å levere produkter som kundene trenger og som bidrar til å gi en ønsket miljøprofil.

Avgjørende samarbeid

– I prosessen med å finne frem til de beste og mest miljøvennlige løsningene, er vi avhengig av at mange aktører arbeider sammen. Samarbeidet mellom leverandørene, NG Innkjøp, ASKO Servering og ASKOs kunder er det som gir grunnlag for levedyktige og bærekraftige nonfood-løsninger, understreker Malmer.

– I den sammenheng gjør ASKOs konsulenter en viktig jobb. De kjenner kundene og deres behov, og de har en nøkkelrolle i forhold til å finne frem til praktiske løsninger som fungerer for den enkelte kunde.

Tydeliggjøring av miljømerking

– NorgesGruppen Innkjøp ser det som viktig å ta ansvar for å tydeliggjøre miljøproduktene i netthandelen. Det betyr bl.a. at vi ønsker å få frem hvilke produkter som har en miljømerking, og hva denne miljømerkingen innebærer. Om et produkt er komposterbart eller ei, er også et eksempel på viktig informasjon i denne sammenheng.

Våg å satse på nyskaping

– Det kan være ulike grunner til at man ønsker å gå for de bærekraftige nonfood-løsningene. Noen gjør det fordi kundene deres er opptatt av dette, mens andre ønsker å ta et aktivt standpunkt i forhold til de miljøutfordringene vi står overfor. Det som til syvende og sist teller, er at man våger å satse på løsninger som er nyskapende.

Rådfør deg med konsulentene

Når det er sagt, vil jeg understreke at det ofte kan være kompliserte problemstillinger knyttet til dette, noe som gjør at ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Det kan også være vanskelig å få oversikten over hvilke alternativer som er tilgjengelige. Antallet nonfood-produkter hos ASKO Servering er omfattende, og nye, bærekraftige alternativer kommer stadig til. I denne sammenheng kan det være nyttig å benytte seg av kompetansen hos ASKOs konsulenter. Min oppfordring er derfor å bruke konsulentene som diskusjonspartnere når man skal finne frem til de beste nonfood-løsningene, sier Tom Cato Malmer.

– Jeg føler at mange av industriene vi samarbeider med er opptatt av innovasjon, og aktivt søker fremtidsrettede løsninger. Ett av selskapene som jobber godt med bærekraftige løsninger, er Lilleborg. Det finnes flere norske nonfood-produsenter som representerer viktige og kortreiste bidrag innenfor nonfood-kategorien, sier Malmer.

Les en presentasjon av de norske nonfood-produsentene her.

Positivt med økt fokus på nonfood-kategorien

– Nonfood er en viktig kategori som ikke alltid får den oppmerksomheten den fortjener, sier markedssjef Stig Sørensen i ASKO ØST. 

– Det kan kanskje komme av at de fleste kundene i serveringsmarkedet naturlig nok er opptatt av råvarene de trenger i det daglige. Samtidig bruker mange serveringssteder store mengder nonfood-artikler, og det er mye å hente på å samle disse innkjøpene sammen med det øvrige man handler inn, fremhever Sørensen.

– Det er flere fordeler knyttet til å få mest mulig på en leveranse og en faktura! Det er det viktig for oss å fortelle til kundene.

Salgsvekst med ytterligere potensial

– ASKO ØST har hatt en betydelig vekst i nonfood-salget de siste årene. Hva er forklaringen på det?

– Det er nok et resultat av at vi er opptatt av å løfte frem denne varegruppen, og at konsulentene våre har vært flinke til å kommunisere den store bredden vi har innenfor kategorien. Vi har også et godt samarbeid med Kategori Innkjøp som gjør at vi kan finne frem til gode løsninger som passer den enkelte kunde. Samtidig er det gjort en betydelig jobb med å få frem de fordelene kundene har med å handle også nonfood hos ASKO, sier Sørensen.

– Når det er sagt, mener jeg potensialet for ytterligere vekst er stort, ikke minst når det gjelder miljøvennlige produkter. Her har vi også veldig mye spennende å by på!

ANNONSE