Bærekraft og digitalisering leder an i Lilleborg

– Miljø og bærekraft er ikke bare noe det snakkes om, vi merker at serveringsbransjen er blitt reelt opptatt av dette, sier Margit Anette Bleg Hegna, utviklingsdirektør i Lilleborg.

– Mer miljøvennlige og bærekraftige produkter er noe vi i Lilleborg har jobbet med i veldig mange år. Jeg er glad for at vi nå har fått en samfunnsoppvåkning rundt bærekraft. Når det gjelder serveringsstedene, etterspør de miljøvennlige produkter og løsninger i betydelig større grad enn for noen år siden. Tidligere var det et sterkt prisfokus, men i dag ser vi at miljø reelt sett teller mer, forteller Hegna.

Merkeordninger forenkler

Som serveringssted kan det være vanskelig å vite hvilke produkter som faktisk er miljøvennlige. Merkeordninger som Svanemerket og EU-blomsten gjør det enkelt å velge riktig. 

– Svanemerkede produkter er et enkelt sted å begynne dersom man som serveringssted ønsker å være miljøvennlig. Lilleborg har et stort utvalg av miljømerkede produkter, og det blir stadig flere. 

Tydelig bærekraftstrategi

Lilleborg har en tydelig bærekraftstrategi med tre hovedtemaer: «grønt fotavtrykk», «friske mennesker» og «ansvarlig verdikjede». Sentrale stikkord er miljøsertifisering, substitusjon av råvarer, innovasjon med fokus på bærekraft, god hygiene og trygg mat, sikker håndtering av produkter, ergonomiske produkter og metoder, ansvarlig kjemileverandør, god etisk handel og miljøeffektiv produksjon. På bakgrunn av disse områdene blir det laget en årlig tiltaksplan.

– Lilleborg ønsker å være i forkant av lovgivningen, og er opptatt av ny kunnskap om miljø og bærekraft. Vi har en egen utviklingsavdeling som inkluderer bærekraft i alle innovasjonsprosjekter. Gjennom samarbeidet med Diversey jobber vi også internasjonalt med dette. I tillegg er vi involvert i ulike forskningsprosjekter, sier Hegna.


ASKO-samarbeid sikrer tilpasning

Lilleborg samarbeider tett med ASKO for å kunne tilpasse sortimentet til kundenes reelle ønsker og behov. 

– Ved å ha ASKO som samarbeidspartner får vi en god dialog med sluttkundene våre. Det er verdifullt når vi setter sammen konsepter og anbefaler produkter. Det er jo en stor bredde blant serveringssteder, men med direkte oppfølging får vi spesialtilpasset løsningene. Vi har utviklet ulike produktserier og guider, og ved å tilby effektive helhetsløsninger fremfor enkeltprodukter gjør vi det lettere for kunden.

Smilefjes har god effekt

En rapport fra Mattilsynet viser at Smilefjesordningen har gitt bedre hygiene i serveringsbransjen. Hegna bekrefter at fokuset på hygiene- og rengjøringssystemer har blitt større, og at Lilleborg har hatt en fin økning i dette segmentet.

– Smilefjesordningen har nok hatt en oppdragende effekt. Behovet for å sikre god hygiene og trygg mat har blitt mer påtakelig, og flere serveringssteder er opptatt av å få bedre kontroll over renholdet. Man kommer et godt stykke på vei med riktige produkter, kompetanse, opplæring og oppfølging, og dette er noe vi gjerne hjelper kundene våre med, sier Hegna.

I front med digitalisering

Hegna sier at bærekraft og digitalisering peker seg ut som de to store utviklingstrekkene i markedet. Lilleborg har satt seg som mål å være en ledende aktør innen digitalisering, og skal ved hjelp av digitale løsninger gi nye og bedre brukeropplevelser. For å møte den teknologiske utviklingen i markedet har Lilleborg inngått partnerskap både med Datec og eSmiley. 

– Clean Pilot fra Datec er en nettbrettløsning som gjør det enklere for renholderen å jobbe smart. eSmiley er et digitalt IK-mat- og HAACP-system som gjør det lettere for serveringssteder å ha kontroll over mattrygghet og dermed oppnå «smilefjes» når Mattilsynet kommer på besøk. 

– Vi har for øvrig en tett dialog med KuttMatsvinn2020, og sammen med eSmiley har vi utviklet det digitale verktøyet FoodWaste, som retter seg mot serveringssteder som vil redusere matsvinnet sitt. Verktøyet gjør det enkelt å veie og registrere matsvinnet.

Lilleborg er også langt fremme når det gjelder teknologien rundt robotisering, og lanserte i 2017 en fremtidsrettet vaskerobot til det profesjonelle markedet.

– Roboten kan brukes til tyngre rengjøringsområder, for eksempel i haller. Den er implementert hos flere fornøyde kunder, sier Margit Anette Bleg Hegna.


Margit Anette Bleg Hegna, utviklingsdirektør i Lilleborg.

ANNONSE