LOs sommerpatrulje kontrollerer minstelønn

+
LOs sommerpatrulje, her representert ved Astrid Willa Eide Hoem, Aud Helen Wernberg Øyen og Bjarne Lagesen.

Får de ansatte den lønnen de har krav på? I sommer rettes det oppmerksomhet mot minstelønn når LOs sommerpatrulje kontroller hotell- og restaurantbransjen.

LOs sommerpatrulje besøker butikker, kafeer og andre arbeidsplasser i hele landet og sjekker om arbeidsgiverne følger arbeidsmiljøloven. Loven om generell minstelønn ble innført for alle ansatte innen overnatting, servering og catering fra 1. januar i år. 

44 prosent betalte for lite

VG.no rapporterte nylig at 44 prosent av bedriftene som Arbeidstilsynet har ført tilsyn med innenfor hotell- og restaurantbransjen, betaler mindre enn det loven krever som minstelønn. 

– Dette viser hvor viktig LOs sommerpatrulje er for å informere om rettighetene i arbeidslivet. Det er veldig bra at Arbeidstilsynet er aktive i å følge opp allmenngjøringsvedtaket. Forskriften trådte i kraft i januar i år, så det kan fortsatt være bedrifter som ikke har fått dette med seg. Tallene viser hvor viktig det er med tilsyn og kontroll for å sikre at arbeidstakerne får den lønnen de skal ha. Vi trenger et tilsyn med ressurser nok til å gjøre denne jobben, sier Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO, til FriFagbevegelse.no.

God kjennskap til sommerpatruljen

FriFagbevegelse.no rapporterer at 7 av 10 kjenner til eller har hørt om LOs sommerpatrulje ifølge en undersøkelse utført av Opinion på vegne av LO.

I sommer er sommerpatruljen ute og går for 33. gang, siden oppstarten i 1985. Mangelen på arbeidskontrakt har tradisjonelt vært blant de viktigste årsakene til brudd på arbeidsmiljøloven.

Dette er minstelønnsatsene

16 år: 102,18 kr

17 år: 111,68 kr

18 år: 125,94 kr

Over 18 år: 157,18 kr

Minstelønnen, som gjelder for hele bransjen etter allmenngjøringen, skal hindre sosial dumping og konkurransevridning. Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte.

ANNONSE