Hygienetiltak i restauranten

+
Bruk smittevernutstyr dersom det ikke er mulig å holde én meter avstand.

Arbeidsgiver har ansvar for sikkerheten til både ansatte og gjester, og det er derfor viktig at det utføres en risikovurdering av mulig smittefare. Dette er spesielt viktig i serveringsbransjen, hvor man er i kontakt med mange mennesker. Risikofaktorer kan være nærkontakt, enten med kolleger eller gjester, manglende tilgang til håndvask, manglende opplæring og manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr.

I disse tider er det ekstra viktig å holde seg frisk. Føler man seg litt snufsete, skal man holde seg hjemme. Og dersom én på jobb får påvist korona, vil også andre kunne havne i karantene, noe som vil kunne gå utover arbeidskraften. Det er derfor ekstra viktig å gjennomføre gode hygienetiltak i restauranten, slik at man reduserer sykefraværet. Arbeidstilsynet har listet opp viktige tiltak i arbeidslivet

Begrens nærkontakt og bruk smittevernutstyr

Et av de viktigste tiltakene for å redusere smitte og unngå sykdom, er å holde god avstand. Dette gjelder både mellom kollegaer og mellom ansatte og gjester. Så langt det er mulig, skal det være minst én meter mellom alle.

Dersom det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, skal det benyttes smittevernutstyr. Dette kan være munnbind, engangshansker og visir. Dersom det ikke er mulig å holde avstand, for eksempel på et trangt restaurantkjøkken, er det viktig at alle parter benytter seg av munnbind. Bruk av visir vil gi ekstra beskyttelse ved å beskytte øynene, i tillegg til at det stopper en del dråper som ellers ville truffet munnbindet.

Engangsutstyr skal byttes ofte, og skal aldri gjenbrukes. Arbeidsgiver har ansvar for at det er nok smittevernutstyr tilgjengelig. I tillegg skal de ansatte få ordentlig opplæring i hvordan utstyret brukes på korrekt måte. 

Hyppig rengjøring og personlig hygiene

Det er viktig med gode rutiner for rengjøring. Blant annet skal kontaktflater som stadig berøres bli rengjort ofte. Dette gjelder for eksempel dørhåndtak, toaletter, servanter, betalingsterminaler og andre gjenstander. Bruk gjerne engangskluter som kastes etter hver bruk. Kartlegg hvilke flater som skal rengjøres til hvilke tidspunkter, og ha faste rutiner. Bord, stoler og menyer skal for eksempel rengjøres mellom hver gjest.

Det er også viktig med personlig hygiene. Sørg for at både ansatte og gjester har mulighet til å vaske hendene sine med såpe og varmt vann. Dette er et av de viktigste tiltakene for å forhindre smitte. Dersom restauranten har håndblåsere, er tiden inne for å pensjonere dem – det er nemlig påvist at de sprer bakterier rundt i rommet. Ha derfor papirdispensere tilgjengelig, og sjekk jevnlig at det er både nok såpe og papir på toalettene. Sett også frem håndspritdispensere som kan benyttes, helst på flere steder i lokalet. 

Ansatte skal i tillegg ha tilgang til en garderobe, og bør ha muligheten til å skifte klær dersom de blir møkkete. Arbeidstøyet skal bli godt vasket mellom hver bruk. Det kan i tillegg være fornuftig med pålegg om korte negler, bruk av hårnett og påbud om å ta av smykker før man vasker hendene og skal være i kontakt med mat.

Ekstra tiltak

Det kan også lønne seg å tilrettelegge for ekstra tiltak, slik som markeringer på gulvet eller fysiske sperringer. Dersom det for eksempel bli kø til do, kan det være fornuftig med markeringer på gulvet som viser hvor folk skal vente for å opprettholde én meters avstand. 

En fin tommelfingerregel er å gjøre nødvendige tiltak – pluss litt til. Dette vil øke både sikkerheten, tryggheten og trivselen til både ansatte og gjester.

ANNONSE