Trender: Tilpass deg endringsøkonomien for ikke å bli valgt bort

Er det en trend du bør være oppmerksom på akkurat nå, er det ønsket om å gjøre en innsats for å redde verden – litt! Det høres kanskje ambisiøst ut, men noe av kraften i denne trenden er at stadig flere ser at hver enkelt av oss kan bidra – litt!

Enkelt sagt er det en økende forståelse for at de valgene hver og en av oss tar som individer, også spiller en rolle i den store sammenhengen. Derfor ser vi en økende bevissthet rundt temaer som bærekraft, matsvinn og dyrevelferd.

I denne serien av trendartikler bidrar Jonas W. Andersens med aktuelle kommentarer om trender og tendenser som preger det norske serveringsmarkedet:

Krever mer enn gode smaksopplevelser

Konsekvensene av dette er merkbare for serveringsnæringen. Nettopp derfor er det nødvendig å gi gjestene en opplevelse som er noe mer enn gode smaksopplevelser. Selvfølgelig må det man serverer smake godt, men for mange gjester er det også avgjørende at et serveringssted har et forhold til kortreiste lokale råvarer og utnytter ressursene på en god måte.

Endringsøkonomi

Vi opplever en endringsøkonomi hvor forbruker ønsker å bruke penger på aktiviteter og opplevelser som har en større dimensjon. Forbruk og konsum vurderes på en annen måte enn før. For vår bransje betyr dette bl.a. at ønsket om å leve sunt og bidra til bærekraftige løsninger, påvirker gjestenes valg og forventninger. Derfor er restaurantgjestene opptatt av hvilket ansvar et spisested tar for ressursutnyttelse, matsvinn og bærekraft.

Kokker leder an

Internasjonalt ser vi at mange kokker og restauranter spiller en viktig rolle i utviklingen innenfor endringsøkonomien. Jeg kan nevne kokken Dan Barber fra Blue Hill i New York. Han har mottatt tallrike priser, og har bl.a. vært på Time Magazines liste over verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker.

Hans filosofi er at man gjennom kunnskap om råvarer og hvordan man bruker disse, kan bidra til å drive bærekraftig og utnytte ressursene på en balansert måte. Også i Norge finner vi flere eksempler på drivere som fokuserer på at det de gjør skal ha en positiv påvirkning på samfunnet og den verden vi lever i.

Restaurant Rest har gjort en formidabel jobb med å sette fokus på hvordan man kan utnytte ressurser som normalt ikke benyttes. Kompass & Co skaper mestringsarenaer for barn og unge gjennom bl.a. arbeidstrening. De bruker også overskuddsmat i sin produksjon, og jobber med utnyttelsen av økologiske nyttevekster. Vaffelgutta sprer glede, hygge og omsorg hos rusmisbrukere og hjemløse i Oslo i form av nystekte vafler og noen vennlige ord. Produksjonen av vaffelrøren de produserer, gir arbeidstrening og mestringsfølelse for mennesker som har vært utenfor arbeidslivet.

Kommuniser hva som gjøres

Jeg tror alle aktører i det norske restaurantmarkedet har godt av å ta denne trenden inn over seg. Mange har allerede gjort mye på dette området, men en utfordring er å formidle til gjestene hva man faktisk gjør.

Er man god på å bruke kortreiste og lokale produkter, så bør man fortelle det! Og jobber man aktivt for å redusere matsvinn og utnytte ressursene på en bærekraftig måte, så ligger det en verdi i å kommunisere det til gjestene.

Klarer man å få frem at man er engasjert i bærekraftspørsmål og opptatt av å bidra til gode spiseopplevelser som også rommer noe mer, åpner det seg mange muligheter. Det handler rett og slett om å få bevisste gjester til å velge ditt spisested.

LES OGSÅ:

– Instagram er en fin måte å kommunisere med gjestene på

– Skap digitalt engasjement

– Godt menyspråk lønner seg

Unge inspiratorer

Det er verd å merke seg at mye av dette er drevet frem av en kritisk ungdomsgenerasjon. De er opptatt av ressursutnyttelse på en helt annen måte enn hva vi har vært tidligere, kanskje fordi man nå ser at de fleste ressurser ikke er ubegrensede.

Hvis man ikke blir med på den omleggingen som endringsøkonomien krever, vil man etter hvert bli valgt bort. Derfor er det verd å se nærmere på hvordan tidens trender påvirker restaurantmarkedet.

For fremtidens forbrukere er ikke opplevelsen nok, opplevelsen må også bidra til å skape varig verdi som påvirker positivt for samfunnet.

Jonas W. Andersen 

Jonas er utdannet kokk, og jobber til daglig som kategorisjef i NorgesGruppen og ASKO. Han har tidligere arbeidet ved mange ulike serveringssteder og i industrien.

Jonas er sterkt opptatt av trender og hvordan disse påvirker markedet og bidrar til endring og fornyelse. Gjennom denne spalten bidrar han med kommentarer om trender og tendenser som preger det norske serveringsmarkedet.

ANNONSE