Spre glede med vaffelrøre fra Vaffelgutta!

Hver uke sprer en gjeng entusiaster glede, hygge og omsorg hos rusmisbrukere og hjemløse i Oslo i form av nystekte vafler og noen vennlige ord. Ideen som oppsto da en vennegjeng hadde laget for mye vaffelrøre, har raskt utviklet seg til en ideell virksomhet som nå består av over 500 frivillige.

Nå kan også du bidra til dette gjennom å bruke vaffelrøren fra Vaffelgutta som du får kjøpt gjennom ASKO.

Hyggelig avbrekk

– Hver mandag møtes vi i sentrum og steker og deler ut vafler til dem som mer eller mindre bor på gata, forteller Marius A.G. Skavås, som er daglig leder for Vaffelgutta.

– Det er klart det var mange som lurte på hvem vi var og hva vi drev med i begynnelsen, men nå vet «alle» hvem vi er.

Selvfølgelig er det smakfullt og godt med vafler, og mange av dem vi møter, trenger påfyll av litt kalorier. Men vel så viktig er det nok at vi representerer et hyggelig avbrekk i en hard hverdag, sier Marius.

Noe «attåt»

– Responsen vi fikk, inspirerte oss til å tenke bredere. Hva kunne vi gjøre i tillegg til å dele ut vafler til folk på gata? Det har gitt seg flere utslag. Vi deler ut klær, og vi arrangerte nyttårsfest, og nå har vi startet et AS. Det er flere grunner til det. Vi ser at mange som er utenfor samfunnet trenger hjelp til å komme i en jobb. Derfor ønsker vi å bidra til å skape slike muligheter. Vi arbeider bl.a. med å få ferdig en foodtruck som ved siden av å servere verdens beste vafler, også gir arbeidspraksis for folk som trenger det.

– Videre jobber vi med å etablere en abonnementsordning for kantiner hvor vi leverer røre. Kanskje kan det gi gode praksisplasser, håper Marius.

Waffle Guys in NY

– Nå har vi også fått en avlegger i New York! Kona til en av «Vaffelgutta» fikk jobb «over there», og da så han muligheten til å etablere en tilsvarende virksomhet der. Vi samarbeider tett med Sjømannskirken i byen, hvor vi  lager vaffelrøren vår. Behovet er jo ikke akkurat mindre i New York...

– Det er med andre ord mye spennende som skjer for tiden, og vi er veldig glade for at ASKO har tatt produktet vårt inn i sortimentet! Jeg håper og tror at det vil bidra til et økt salg som igjen vil styrke økonomien vår. Da kan vi forhåpentligvis skape flere gode arbeidsplasser for dem som trenger en vei inn i arbeidslivet, sier Marius A.G. Skavås i Vaffelgutta.

ANNONSE