Vil forebygge underernæring hos eldre

Fra 65–70-årsalderen går kroppen gjennom flere endringer som kan forårsake underernæring. Fordøyelsen blir langsommere og dårligere, appetitten reduseres og noen opplever også problemer med tygging og svelging. Det forskes derfor mye på å utvikle mat som skal forebygge underernæring blant eldre. Et av disse forskningsprosjektene er Fortiphy.

Prosjektet går ut på å utvikle løsninger som gjør at hjemmeboende over 70 år skal kunne berike måltidene sine med mer energi. Dette skal gjøres ved å tilsette ingredienser med høyt proteininnhold i vanlige mat- og drikkevarer. Ved siden av dette skal forskerne undersøke og evaluere merverdien av fysisk aktivitet i kombinasjon med de proteinrike måltidsløsningene. 

Statusoppdatering på prosjektet

Fortiphy ble startet opp våren 2021 og skal avsluttes våren 2024. Prosjektet er et samarbeid mellom Nofima, INRAE, University of Reading og Vrije Universiteit Brussel i henholdsvis Norge, Frankrike, England og Belgia.

I november 2022 kom Nofima med en oppdatering på prosjektet. Forskerne i de fire landene har innhentet informasjon om hvilke proteiningredienser som er kommersielt tilgjengelige, og har sammenlignet disse for å finne ut hvilke som er mest anvendelige. På bakgrunn av dette har de valgt ut to proteinpulvere som skal brukes i matlagingen.

Hjemmeboende eldre i Norge, Frankrike og England har svart på spørreskjemaer om matvanene sine. Det er i tillegg gjennomført fokusgrupper for å undersøke hvilke muligheter og utfordringer eldre har når det kommer til matlaging hjemme. Forskerne har deretter valgt ut noen tilberedningsmetoder som er mulig å gjennomføre i alle landene.

På bakgrunn av dette har forskerne valgt ut åtte matretter og oppskrifter som de eldre skal kunne tilberede hjemme. Disse skal utvikles videre for å inneholde mer protein og energi enn originaloppskriftene, og skal også optimaliseres med tanke på smak.

51 hjemmeboende eldre i hvert land har nå fått tilsendt en boks med ingredienser og oppskrifter. De skal samtidig fylle ut spørreskjemaer for å evaluere oppskriftene. Når resultatene fra dette foreligger, skal det gjennomføres kontrollstudier for å undersøke effekten av den proteinberikede maten.

Ved prosjektets slutt skal forskerne formidle resultatene i et åpent nettkurs, samt tilby sommerskole for aktører i både offentlig og privat sektor. Målet er å øke bevisstheten om underernæring blant eldre og hvordan man kan forebygge det.

Kilde: nofima.no

ANNONSE