Er det fortsatt sunt å spise fisk?

Er du en av dem som unngår å spise fisk i frykt for å få i deg miljøgifter? Det er det ingen grunn til, ifølge Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM).

I en ny nytte- og risikovurdering VKM har gjort av fisk, har de kommet frem til at helsefordelene ved å spise fiskemiddag 2–3 ganger i uken veier opp for den potensielle risikoen fra miljøgiftene. Den nye vurderingen er gjort på vegne av Mattilsynet, og er tredje gang det lages en slik rapport.

Vil tilrettelegge for informerte forbrukervalg

For at forbrukere skal kunne ta informerte valg om kosthold, er det ikke tilstrekkelig å vite hva maten inneholder. Det er også nødvendig å foreta en vitenskapelig gjennomgang av både de positive og negativene sidene ved ulike matvarer, slik at det er mulig å gjøre en vurdering om det totalt sett er positivt å spise dem.

VKM gjorde en vurdering av fisk i 2006 og 2014. Rapporten fra 2014 konkluderte med at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdommer, og at det bidrar positivt til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn. Siden 2014 har det imidlertid kommet ny relevant data, samtidig som tålegrensen for dioksiner og fluorholdige stoffer har blitt senket.

Rapportens funn

Helsedirektoratets kostråd er å spise 300–450 gram fisk i uken, hvorav minst 200 gram bør være fet fisk. I VKM sin rapport er det beregnet at norske kvinner spiser 240 gram i uken (hvorav 110 gram er fet fisk) og menn spiser 350 gram (hvorav 134 gram er fet fisk). I rapporten er det undersøkt hvilke helsemessige konsekvenser det vil ha dersom befolkningen beholder dagens gjennomsnittsinntak, reduserer inntaket til 150 gram eller øker inntaket opp til Helsedirektoratets anbefaling.

Resultatene viser at 150 gram fisk i uken vil gi flere tilfeller av sykdommer og/eller død i befolkningen, mens 300–450 gram fisk i uken reduserer sannsynligheten for en rekke sykdommer, blant annet hjerneslag, og gir færre tilfeller av Alzheimers og demens. Samlet sett viser rapporten at både kvinner og menn vil få positive helseeffekter av å øke inntaket opp mot anbefalt mengde på 450 gram i uken.

Eksponering for miljøgifter kan redusere sædkvalitet og gjøre at barn responderer dårligere på vaksiner. I Norge og EU kommer inntaket av disse stoffene over tålegrensen gjennom vanlig kosthold. Både fisk, kjøtt, melk og egg inneholder dioksiner og fluorholdige stoffer. Rapporten til VKM viser imidlertid at selv om redusert fiskekonsum vil kunne redusere inntaket av miljøgifter, vil det trolig ikke få eksponeringen under tålegrensen. Konklusjonen er derfor at de positive helsegevinstene likevel veier opp for risikoen.

Rapporten kan leses i sin helhet på vkm.no.

ANNONSE