Å spise fisk fra tidlig alder kan forebygge astma og allergi

En liten gutt sitter og spiser fisk ved middagsbordet.
+
Barn som spiser fisk sitt første leveår har redusert risiko for å utvikle allergisykdommer.

Dersom barn begynner å spise fisk ved ettårsalderen, vil det ha svært god helsegevinst. Det viser norsk forskning fra 2019. Det behøver ikke være mye fisk heller – fisk minst én gang i uken vil gi redusert risiko for både eksem, astma og allergi.

Forskningsartikkelen ble publisert i den internasjonale journalen Nutrients. For barn som spiser fisk eller tran ukentlig fra tidlig alder, vil reduksjonen i sykdommene være kraftig – mellom 28 og 34 % for de ulike tilstandene. For astma er tallet oppe i 40 %.

Bør spise fisk det første leveåret

Undersøkelsen ble utført ved St. Olavs hospital og NTNU, og sammenlignet barn som spiste fisk minst én gang i uken fra de fylte ett år, med barn som spiste fisk sjeldnere. Resultatene viste at det har størst helsegevinster når barnet spiser fisk minst én gang i uken etter at det har fylt ett år, og frem til det fyller to år. Faktisk kan sannsynligheten for å utvikle allergirelaterte sykdommer reduseres med hele 30 %.

Det har mindre effekt dersom barnet spiser fisk sjeldnere enn én gang i uken, eller dersom barnet begynner å spise fisk etter at det har fylt to år. Det spiller imidlertid ingen rolle hvilken type fisk barnet spiser – både fet og mager fisk er viktig for å forebygge allergi.

ANNONSE