Positiv overnattingsstatistikk, men færre norske overnattinger

+
Selv om antallet overnattinger fra norske gjester har gått ned, viser tallene samlet sett at vi nå reiser og ferierer mer i eget land enn det vi gjorde før 2020. Illustrasjonsbilde.

Sommertallene fra Statistisk Sentralbyrå er klare. Sett over ett er overnattingsstatistikken for juli positiv med en samlet økning på 0,9 %. Totalt sett var det 6,7 millioner overnattinger på hoteller og andre reiselivsbedrifter som campingplasser og utleiehytter.

Det er imidlertid en side av denne statistikken det er verd å merke seg. Antall nordmenn som har overnattet er betydelig redusert i forhold til i fjor. Her er nedgangen på hele 26 % sammenlignet med julitallene for 2021. Forklaringen er selvfølgelig at det nå er anledning til å reise ut av landet, noe svært mange har gjort denne sommeren.

Betydelig økning i utenlandsbesøket

Ser vi derimot på tallene før pandemien, viser de at nordmenn – til tross for nedgangen i år – nå reiser og ferierer mer i eget land enn det vi gjorde før 2020.

Samtidig er det verd å merke seg at den relativt store nedgangen i innenlands-besøket er oppveiet gjennom en markant økning i antallet utenlandske turister.

Statistikken viser at det er særlig besøkende fra Tyskland, Nederland og Sverige som utgjør den største andelen av de utenlandske overnattingene denne sommeren.

ANNONSE