Mange unge spiser lite fisk

+
Så mange som 7 av 10 av de spurte sier at de godt kunne tenke seg å spise mer fisk dersom de selv fikk velge fiskeretter de liker. I undersøkelsen kommer det frem at stekt laks er den klare favoritten, og ble valgt av over halvparten.

En fersk undersøkelse fra Sjømatrådet viser at 35 prosent av barn og unge spiser fisk sjeldnere enn én gang i uken. Godteri og snacks spiser de yngste derimot mange ganger ukentlig.

Gode kostholdsvaner tidlig i livet legger grunnlaget både for en god helse og sunne matvaner senere i livet. Siden 2019 har Sjømatrådet derfor sett nærmere på fiskekonsumet til barn og unge i alderen 8-19 år.

Årets undersøkelse, gjennomført av Ipsos, viser at de fleste norske barn og unge fortsatt spiser fisk for sjelden, og de spiser fortsatt snacks og godterier langt oftere enn de spiser fisk.

Helsedirektoratet anbefaler fisk til middag 2-3 ganger i uken, i tillegg til fisk som pålegg. Men undersøkelsen viser at kun 7 prosent spiser fisk til middag minst tre ganger i uken, over halvparten spiser sjelden eller aldri fisk som pålegg og 6 prosent spiser så godt som aldri fisk til middag i det hele tatt.

Til sammenlikning spiser nesten 1 av 4 (23 prosent) snacks og godterier minst tre ganger i uken.

I Norge bor det ca. 772 000 barn og unge mellom 8 og 18 år, ifølge SSB. Ser vi nærmere på antallet unge individer bak prosentandelene fra undersøkelsen får vi følgende:

  • 6 % som sjelden eller aldri spiser fisk til middag utgjør over 46 000 barn og ungdom.
  • Legger vi til de som spiser fisk kun 3-11 ganger i året, blir andelen 9 %, eller nesten 70 000 barn og unge.
  • Totalt er prosentandelen på gruppen barn og unge som spiser fisk til middag sjeldnere enn én gang i uken 35 %, eller ca. 270 000 barn.
  • 7 % som spiser fisk til middag minst tre ganger i uken utgjør ca. 54 000 barn
  • 23 % som spiser snacks og godterier tre ganger i uken eller oftere utgjør nærmere 178 000 barn

Til tross for at mange norske barn og unge spiser for lite fisk, synes 6 av 10 selv at de spiser fisk i passelige mengder.

Så mange som 7 av 10 sier samtidig at de godt kunne tenke seg å spise mer fisk dersom de selv fikk velge fiskeretter de liker.

I undersøkelsen ble deltakerne derfor stilt følgende spørsmål: «Hvis du skulle ha fisk til middag, hvilke av disse middagsrettene har du mest lyst på?»

Stekt laks viser seg å være den klare favoritten, og ble valgt av over halvparten. Deretter, i synkende rekkefølge, kommer fiskegrateng, fiskepinner, sushi og fiskekaker.

ANNONSE