Melkeproduksjonen i EU øker

De siste ti årene har melkeproduksjonen i EU økt. I de landene som til sammen utgjør EU var produksjonen på 147 millioner tonn i 2009 og 171 millioner tonn i 2019. Det forventes at melkeproduksjonen i 2030 vil være på 179 millioner tonn.

Produksjonen har økt på grunn av økt befolkning og økt eksport av meieriprodukter, og selv om det har vært endringer i produktsammensetningen, har det ikke vært noen betydelig reduksjon i forbruket.

Nye utfordringer

Samtidig er melkeproduksjonen i EU i endring. Det dukker stadig opp nye utfordringer på grunn av endrede forbrukermønstre, høye kostnader i produksjonen, ny teknologi og nye krav til dyrehold. Dersom melkeprodusentene må implementere alle krav som er foreslått i strategien «fra jord til bord» (eng. farm to fork), frykter den europeiske meieriorganisasjonen at produksjonsvolumet kan bli mindre.

Redusert melkeproduksjon i Norge og Sverige

Melkeproduksjonen i Sverige har gått ned med 15 prosent siden 1995, fra 3,5 millioner tonn til 3,0 millioner tonn i 2019. Grunnen til dette er at importen av meieriprodukter har økt kraftig, spesielt av oster, samtidig som de selv ikke eksporterer meieriprodukter. Selvforsyningsgraden av meierivarer i Sverige var på 70,4 prosent i 2020, og de har ambisjoner om å øke dette opp mot 100 prosent.

Til sammenligning produserte Norge 2,1 millioner tonn melk i 1995 og 1,73 millioner tonn i 2019. Dette tilsvarer en reduksjon på omtrent 18 prosent.

Strukturendringer

Samtidig har det vært en enorm strukturendring i melkeproduksjonen i EU. Over hele EU har antallet melkegårder gått drastisk ned. I 1995 var det i Sverige omtrent 18 000 melkebruk, mens det i Norge var omtrent 25 000. I 2019 var disse tallene på henholdsvis 3500 og 7900, med en nedgang på 81 og 68 prosent. Trenden ser ut til å fortsette.

Samtidig blir det økt vektlegging av dyrevelferd på melkegårder. Mange land har nasjonale krav som legger føringer for utviklingen av melkeproduksjon i EU. For eksempel vil de aller fleste som bygger nytt og større fremover bruke roboter i melkeproduksjonen. Samtidig vil melkegårdene bli større, blant annet fordi det reduserer kostnadene. Dette vil fungere godt i land som har naturgitte forhold som støtter slike storbruk, men vil være vanskelig for land som har problematiske driftsforhold, for eksempel land som Østerrike som har mye fjell.

ANNONSE