Verdens første klimanøytrale kontinent?

+
Farm to Fork-dokumentet påpeker at en kraftig dreining mot en mer ernæringsmessig riktig diett må til for å kunne nå de ambisiøse målsettingene i EUs Green Deal, og at denne endringen alene vil redusere matindustriens klimaavtrykk betydelig.

The European Green Deal er EUs initiativ for å gjøre hele det europeiske kontinentet klimanøytralt innen 2050. Strategien som skal gjøre det ambisiøse målet mulig, heter Farm to Fork, og ble presentert rett før sommeren.

EU vil at all produksjon, transport, distribusjon, markedsføring og forbruk av mat skal ha en nøytral eller positiv miljøeffekt. Dette samtidig med at alle europeere skal ha tilgang til tilstrekkelig med sunn og næringsrik mat. Og ikke bare det. Den mest bærekraftige maten skal også være den billigste. Alt dette skal være med på å gjøre EUs matvarepolitikk til en global standard, ifølge strategidokumentet.

En ny diett

For oss som bor i Norge kan det virke rart at hele 43 millioner EU-borgere ikke engang annenhver dag har råd til mat med tilstrekkelig næringskvalitet. I mange EU-land er dessuten offentlig subsidierte matinnkjøp en dyd av nødvendighet. Ifølge Farm to Fork-dokumentet risikerer man at denne tilstanden vil forverre seg ytterligere som følge av økonomiske utfordringer i unionen. Samtidig regner man med at rundt halvparten av alle EU-borgere er overvektige, med økte helseproblemer som resultat.

Farm to Fork-dokumentet påpeker at en kraftig dreining mot en mer ernæringsmessig riktig diett må til for å kunne nå de ambisiøse målsettingene i EUs Green Deal, og at denne endringen alene vil redusere matindustriens klimaavtrykk betydelig.

Farm to Fork-strategien foreslår en rekke tiltak

EUs nye strategi foreslår blant annet å øke investeringer til forskning og innovasjon som kan sikre større bærekraft i matvareproduksjonen. Videre er fortsatt fokus på mer miljøvennlig matemballering ansett som viktig, ved siden av tiltak som bedre dyrevelferd og en kraftig reduksjon av bruk av plantevernmidler. Som en følge av sistnevnte er målet at hele 25 prosent av EUs samlede jordbruksareal skal drives økologisk innen 2030. Mat fra denne produksjonen skal både bli billigere for forbruker, samtidig som at bøndene skal tjene bedre på sine produkter.

Tim Cullinan, som leder den irske bondeorganisasjonen Irish Farmers' Association, sier til nettstedet FoodNavigator at disse målsettingene er urealistiske, da økologisk produksjon er langt mer kostnadskrevende enn ordinær produksjon.

ANNONSE