Bør vi dyrke mer erter og åkerbønner i Norge?

+
I dag dyrkes det lite belgvekster i Norge, men potensialet er stort.

Forskere ved NMBU mener at bøndene i Norge kan produsere mer proteinrike vekster, slik som erter og åkerbønner. Det er en økende etterspørsel etter slike råvarer blant forbrukerne, og stadig flere kornbønder på Østlandet har begynt å ta erter og åkerbønner inn i sitt vekstskifte. Dyrking av disse belgvekstene har en del fordeler, men gir også noen utfordringer.

I prosjektet FoodProFuture har forskere undersøkt blant annet matkvalitet, teknologi for behandling, forbrukerholdninger og miljømessig bærekraft i forbindelse med dyrking av erter og åkerbønner. Forskningsresultatene viser at det er fullt mulig å produsere betydelige mengder planteproteinråvarer i Norge med akseptabel kvalitet.

Økende interesse for belgvekster

På det norske markedet dukker det stadig opp nye matprodukter som inneholder planteproteiner. Det meste av disse produktene er importert, eller laget i Norge av importerte råvarer. I dag dyrkes det lite belgvekster i landet, men potensialet er der. Arealer på sørøstlandet er godt egnet for å dyrke erter og åkerbønner i tillegg til kornarter.

For bøndene er det også interessant å ta inn andre plantevekster, fordi det blant annet kan bidra til å redusere smittepresset fra soppsykdommer som rammer kornartene. I tillegg kan de nye vekstene ha en positiv påvirkning på jordkvaliteten. Norske bønder viser derfor en økende interesse for belgvekster, og i 2020 så vi en økning i den norske produksjonen av disse vekstene.

Må tilpasses norsk klima

Å dyrke erter og åkerbønner i Norge kan være krevende, og det vil være større variasjon i avlingen fra sesong til sesong enn for kornvekster. Det finnes nemlig få arter som er utviklet for norsk klima.

Åkerbønner krever en lang sesong for å modnes, noe som betyr en sen innhøsting. Dette er problematisk med tanke på de lave temperaturene og nedbørsmengden som er vanlig i Norge. Dette gjør at innhøstingsforholdene blir vanskeligere, noe som igjen kan påvirke kvaliteten negativt.

For å sikre bedre dyrkings- og innhøstingsforhold, er det derfor nødvendig å utvikle sorter som er tilpasset norske dyrkingsforhold. Dette vil være avgjørende for å få en stabil dyrking av planteprotein i landet. I tillegg må det foredles sorter som gir både høy avling og har god nok matkvalitet. Graminor, et selskap som driver med planteforedling i Norge, har tatt initiativ til å inkludere belgvekster i sine aktiviteter.

Høye krav til kvalitet


Matindustrien har høye krav til kvalitet. Produktene skal ha høyt innhold av proteiner, og det må være en sikkerhet for at råvarene har en stabil produktkvalitet. Det er imidlertid ulike krav til kvalitet avhengig av hva vekstene skal brukes til. Skal de brukes hele, er det for eksempel større krav til utseende. Dersom de skal males opp til mel eller brukes som erstatningsprodukter for kjøtt, er ikke kvalitetskravet like høyt. Det vil derfor være nødvendig med mottak som kan sortere råvarene etter kvalitet.

En av de store fordelene med åkerbønner er at vekstene kan brukes til dyrefôr dersom kvaliteten ikke er god nok. Det er nemlig et stort behov for norskprodusert proteinråstoff også til bruk i fôr.

ANNONSE