Gjenåpning av KuttMatsvinn2020 - Status etter koronasommeren

Ferske grønnsaker i mange farger.
+
Prosjektet KuttMatsvinn2020 har vært på pause siden mars, men skal gjenåpne 10. september.

KuttMatsvinn2020 er et stort prosjekt i serveringsbransjen, og det skal bidra til å kartlegge og redusere matsvinnet på norske hoteller, restauranter, kantiner, i servicehandelen og i offentlige virksomheter. Men hva skjedde med prosjektet etter koronautbruddet?

Mange av de 2300 deltagerne i prosjektet måtte stenge ned 12. mars. Naturlig nok ble da også KuttMatsvinn2020 satt på vent.

Status etter koronasommeren

– 12. mars ble det en nedstengning av store deler av serveringsbransjen, som gjorde at vi så oss nødt til å pause prosjektet, forteller Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, til SMAKmagasinet. – Det ble derfor mest fokus på å redde maten som allerede var kjøpt inn, bestilt til leverandører eller halvveis tilberedt. Vi fokuserte på å sikre at Mattilsynet lempet litt på regler for blant annet nedfrysing og gjenbruk av mat, samt muligheten for donasjoner.

 Nytt pilotprosjekt

Som et resultat av koronasituasjonen ble det i april lansert et pilotprosjekt i samarbeid mellom Matsentralen Oslo og Unikum, med bistand fra Matvett. Matsentralen Kjøkken kan ta imot større partier av primært storhusholdningsvarer fra matindustri og grossister, som matsentralene ikke kan fordele videre i sin nåværende form, men som må bearbeides til måltider. 

Unikums transportavdeling henter denne overskuddsmaten hos Matsentralen, og lager matretter pakket inn i porsjonspakninger. Disse blir levert tilbake til Matsentralen, som så distribuerer ferdigrettene ut til ideelle organisasjoner som tilbyr mathjelp til mennesker med behov for mat.

Prosjektet sørger både for mindre matsvinn, men også at mennesker i sårbare situasjoner lettere kan få i seg sunn og riktig mat, selv om de ikke har tilgang til et kjøkken. Drivkraften bak prosjektet har vært å redusere matsvinn og fattigdom, og samtidig fremme arbeidsinkludering og skape arbeidsplasser. Denne piloten har vært en suksess, og skal fortsette videre.

Gjenåpning 10. september

KuttMatsvinn2020 gjenåpner 10. september, og de har tro på at det blir bra.

– Vi har fått positiv tilbakemelding på å starte opp igjen, sier Schrøder.

Matvett har brukt våren godt likevel, og har blant annet videreutviklet verktøykassen for deltakerne, laget nytt e-læringskurs og skrevet om ulike tiltak bedriftene har gjennomført. Alt dette vil være med på å gjøre oppstart og videre arbeid med matsvinn enklere for bedriftene, særlig nå som prosjektet går mot slutten.

Ifølge Schrøder er det er også mange av deltagerne som har jobbet med matsvinn i løpet av det siste halve året, til tross for annerledessituasjonen.

– Jeg synes det er mye positivt som skjer selv om prosjektet har vært på vent, forteller hun. – Det blir interessant å se hvordan bransjen kan bruke denne tiden konstruktivt til å justere tjenestene for mindre matsvinn, blant annet ved å forbedre bestillingsrutiner og buffetservering, og få gjestene og kundene mer med på laget. Her kommer Matvett med ny innsikt til deltakerne ved gjenåpning. Å kutte matsvinn er et effektivt tiltak for både miljø og klima, i tillegg til lønnsomhet og styrket omdømme for bedriftene. Det kan være mye å hente for de som ser muligheter for grønn vekst i tiden som kommer.

Med blikket mot 2030

Målet til KuttMatsvinn2020 er å redusere matsvinn med 20 % innen utgangen av 2020, og Schrøder forteller at en del av deltagerne i prosjektet allerede har nådd dette målet.

– Men det skal jo opprettholdes også, og det krever vedvarende arbeid. 

Selv om det er mange veier til målet, er fellesnevneren at bedriftene må være bevisst på hvor mye mat de kaster, og hvilke tiltak som kan og bør gjennomføres. Schrøder er fornøyd med innsatsen til deltagerne.

– Det er mange som jobber bra med tiltakene sine, og som har riktig tankegang rundt dette.

Blikket vendes snart mot 2030. Da skal matsvinnet halveres.

– Vi ønsker å ha med bedriftene videre, og målet er å rekruttere flest mulig av deltakerne til å tilslutte seg «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn», med de samme forpliktelsene som prosjektet har hatt om å rapportere data og jobbe med tiltak. KuttMatsvinn2030 vil favne hele matbransjen, ikke bare serveringsdelen.

ANNONSE