Bransjen vil kutte – i matsvinnet

«KuttMatsvinn2020» ble lansert under Kunde- og leverandørdagene i Tønsberg i januar. NorgesGruppens initiativ til dugnad mot matsvinn har vakt åtgaum i bransjen, og allerede i sommer står over 250 spisesteder klare til start.

– Ja, her er det fullt trøkk, sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef hos Matvett AS.

Det er Matvett som leder det treårige prosjektet, som ved hjelp av kurs og kompetanseheving håper å skape en ny måte å tenke på i serveringsbransjen; en ny bedriftskultur der alle medarbeidere ser gevinsten i å kaste mindre mat.

– Kort og godt handler det om å tydeliggjøre matsvinn gjennom å identifisere typiske problemområder, og å vise hvor mye hver bedrift kan spare i kroner og øre ved å tenke innkjøp og bruk på nye måter. Slik skaper vi en trippelgevinst, gjennom forbedret lønnsomhet, redusert klimaavtrykk og mer fornøyde gjester og medarbeidere.

Kurs via KIT og nett

Opplæring må til for å skape nye vaner. Derfor har prosjektet «KuttMatsvinn2020» utarbeidet en omfattende opplæringspakke med prosjektlederkurs, ekspertkurs og medarbeiderkurs. Tanken er at prosjektledere skal ha et overordnet ansvar, og eksperter skal ha ansvaret ute på hvert sitt serveringssted. For dem blir det kurs ved nærmeste KIT-akademi, samtidig som deltagerne får tilgang til en e-lærings- og tiltaksbank. Ekspertene skal så kjøre bedriftsinterne medarbeiderkurs for å iverksette prosjektet på hvert enkelt sted.

Felles agenda

– Det som er så bra med et slikt bransjesamarbeid er at aktørene i bransjen kan måle sin egen utvikling i forhold til resten av bransjen. Vi har definert en bransjefelles KPI – noe som er nødvendig for å kunne måle utviklingen i arbeidet hos den enkelte og i bransjen, fortsetter Anne Marie Schrøder.

– Prosjektet handler blant annet om å regne om matavfallet som veies ute på serveringsstedene til matsvinn. Dette gjøres av forskerne i Østfoldforskning. Derfor er vekta viktig. Du kan enten veie alt matavfallet samlet på en enkel vekt – eventuelt fordelt på hvor svinnet oppstår – eller du kan bruke en «smartvekt», som hjelper til med å kategorisere hva du kaster og synliggjøring av kostnader. Antall kilo matavfall delt på antall gjester gir matavfall per gjest, og det er det tallet som skal bli mindre etterhvert som prosjektet gir effekt. Det er maten som burde vært utnyttet men som blir definert som matsvinn, som vi vil til livs. Målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen år 2020.

Godt mottatt

– Vi opplever stor entusiasme i bransjen for dette tiltaket. Tiden er moden, og vi får positiv respons når vi er ute og snakker med folk i bransjen. Selv er vi fornøyde med at KuttMatsvinn har blitt såpass stort så fort, og at vi samtidig er i rute med utviklingsjobben. Kurs og målinger starter i juni, samtidig som vi rekrutterer nye deltakere inn i prosjektet.

Den bevisste forbruker

Man antar at 10 prosent av klodens totale klimagassutslipp skyldes matsvinn. Derfor kan en solid reduksjon her få viktige og positive konsekvenser.

– Dagens og morgendagens gjester forlanger bærekraft og samfunnsengasjement hos dem man bruker pengene hos. Derfor har bransjen egentlig ikke noe valg; svinnet må ned. Det som er bra er at man bidrar positivt til klimaregnskapet. I tillegg kan man spare en god slump penger, avslutter Anne Marie Schrøder. 

ANNONSE