Bransjeveileder for håndtering av smittevern

+
Illustrasjonsbilde. Kaffe- og ølbaren Bøker og Børst i Stavanger.

De ulike bransjenormene/veilederne vil hjelpe serverings- og reiselivsbedrifter med å følge smittevernrådene, slik at de kan holde åpent og ivareta sine gjester og ansatte på best mulig måte.

Det er NHO Reiselivs juridiske avdeling som har laget bransjeveilederne for trygg servering, trygg camping og trygg overnatting, i henhold til Folkehelseinstituttets malverk for bransjestandard.

Tre pilarer for smittevern

Bransjeveilederen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet opererer med: 

 1. God hygiene
 2. Redusert kontakthyppighet mellom personer
 3. Syke personer skal være i isolasjon/karantene

HELE VEILEDEREN FOR BÅDE SERVERING, CAMPING OG OVERNATTING FINNER DU HER

Vis at du følger reglene

NHO Reiseliv har utviklet plakater som du kan printe ut og bruke for å vise at din bedrift følger bransjerådene for smitteverntiltak. 

Gjør egne vurderinger 

Tiltakene er basert på en risikovurdering av oppgavene og situasjonen i de aktuelle virksomhetene. Det er likevel viktig at hver enkelt virksomhet gjør sine egne vurderinger og setter i gang nødvendige tiltak. Omstendigheter av betydning kan f.eks. være utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn. 

Virksomhetene bør uansett etterstrebe en standard i tråd med intensjonen bransjeveilederen. Tiltak må være basert på Helsedirektoratets prinsipper og eventuelle kommunale tiltak. 

Oppsummering av tiltak i veilederen for trygg servering

 • Syke gjester og ansatte må holde seg hjemme.

 • Unngå trengsel ved inngang, bardisk, toaletter osv.; vurder tiltak for å organisere kø.

 • Gjester må ikke stå tett samlet i lokalet, men hovedsakelig sitte ved bord.

 • Begrensning på 5–6 gjester ved hvert bord. Bedriften kan gjøre unntak for store familier/grupper som bor sammen, eller ved å iverksette kompenserende tiltak i form av større avstand mellom gjestene, større avstand til neste bordoppsett osv.

 • Innendørs skal det være minst 1 meter avstand mellom bord. Det samme gjelder utendørs.

 • Kortbetaling og annen kontantløs betaling.

 • Unngå deling av menyer, serveringsbestikk, ketsjupflasker, vannmugger, saltbøsser og all annen mat og annet utstyr som er ment for deling.

 • Hyppig renhold av alle utsatte flater.

 • Gjester oppfordres til god håndvask. Sett ut antibac eller lignende ved inngang/bardisk ved behov.

 • Ansatte må kunne overholde 1 meter avstand til hverandre ved vedvarende arbeid på kjøkken osv. Det er greit å passere hverandre / stå nærmere i korte tidsrom av gangen.

 • God opplæring av alle ansatte.

 • Ansatte bør jobbe i faste crew så langt det lar seg gjøre, for å unngå smitte mellom ansatte.

 • Det utpekes smittevernansvarlig for hvert skift.

Her finner du ytterligere informasjon om smittevern i serverings- og reiselivsbedrifter

Les også:

Mattilsynet med nyttig oppdatering: Viktig å huske på ved takeaway og catering

God kjøkkenhygiene viktigere enn noen gang

Meld deg på SMAKmagasinets nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på relevant bransjestoff.

ANNONSE