Koronakrise i serveringsbransjen

Koronaviruset rammer serveringsbransjen og reiselivsnæringen svært hardt. Tapt omsetning og massive permitteringer er allerede et faktum for bedrifter over hele landet. Mange frykter dramatiske konsekvenser. Fredag 13. mars ble den første delen av regjeringens krisepakke presentert.

Regjeringen la frem tre strakstiltak som de mener vil bidra til å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser.

Les også: Enighet i Stortinget om krisepakke som skal ivareta både arbeidsgivere, arbeidstakere, lærlinger og selvstendig næringsdrivende

– Vi ser at dere sliter

– Vi ser at dere sliter. Vi skal komme, og kommer med, målrettede tiltak for å hjelpe dere, sa statsminister Erna Solberg på vegne av regjeringen innledningsvis i pressekonferansen.

Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt at reiselivs- og serveringsbransjen er blant næringene som har de mest akutte behovene for tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Situasjonen er svært usikker for alle de som er sysselsatt i disse bransjene. 

Tiltak over tre faser

Regjeringen jobber med ulike typer tiltak fordelt over tre faser.

  1. Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser. Ler mer om de ulike tiltakene her.
  2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.
  3. Bredere tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien, dersom det blir nødvendig. 

Nyttig informasjon for dem som rammes

Stenging og forbud i serveringsbransjen

Torsdag 12. mars la regjeringen frem «de sterkeste tiltakene i fredstid» for å forhindre spredning av koronaviruset. Helsedirektoratet har bl.a. vedtatt et forbud mot og stenging av barnehager, utdanningsinstitusjoner og alle virksomheter i serveringsbransjen. Det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Unntaket gjelder steder med matservering som kan sørge for minst én meters avstand mellom gjestene. Det betyr at antallet mennesker som er inne i lokalet samtidig, i mange tilfeller må begrenses. Buffet er forbudt. 

Tiltakene gjelder i første omgang fra 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars kl. 24.00. Overtredelse av reglene er straffbart.

Kommuner kan selv vedta egne tiltak og forbud/påbud. Oslo kommune har f.eks. innskrenket åpningstidene til alle serveringssteder.

Flere restauranter holder stengt

Flere serveringsbedrifter har på eget initiativ stengt på ubestemt tid eller innført restriksjoner. Stengte dører og lapper som oppfordrer til avstand, preger bybildet og serveringssteder mange steder. 

Flere restauranter enn vanlig tilbyr take-away for å kunne opprettholde en viss omsetning.

Dramatisk for reiselivet

Samtidig stuper bestillingen av norske hotellrom, og situasjonen som norsk reiseliv står overfor, blir omtalt som en alvorlig krise. 

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, har uttalt at reiselivsbedriftene trenger umiddelbar likviditetsstøtte.

– Uten likviditetsstøtte fra staten vil vi få en konkursbølge i norsk reiseliv. Regjeringen må handle raskt, hvis ikke vil vi stå her om et år uten at de ansatte har en jobb å gå tilbake til, sier Krohn Devold i en pressemelding 15. mars. 

– Hoteller, opplevelsesbedrifter, restauranter og leiebilselskaper som ikke har kunder må stenge, og da må de naturligvis også permittere alle ansatte. Situasjonen har forverret seg kraftig time for time, det er helt nattsvart for reiselivet nå, fortsetter Krohn Devold.  

Ikke krav på erstatning

10. mars varslet helse- og omsorgsminister Bent Høie at alle enkeltpersoner og virksomheter som lider tap som følge av råd eller vedtak av helsemyndigheter, ikke har krav på erstatning fra staten. 

– Vi er skuffet, og mener det er noe man må vurdere utover året. Denne situasjonen vil vare lenge, og erstatningsspørsmål må vi ta etter hvert dersom vi skal ha et levedyktig reiseliv, også etter korona, sa Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv til e.24.

ASKO Servering leverer som normalt

ASKO Servering oppgir at de forholder seg til rådene fra Folkehelseinstituttet, og at de iverksetter interne tiltak fortløpende etter behov for å sikre trygge og stabile leveranser.

Ta kontakt med kundeservice hvis du har bestillinger sendt inn til ASKO Servering som påvirkes av stengningen av skoler, barnehager og deler av serveringsbransjen.

Les også: All matvareprodulsjon og hele verdikjeden er samfunnskritisk

ANNONSE