Hele hele verdikjeden for mat er samfunnskritisk

+
Koronapandemien har gjort det nødvendig å avklare hvem som har samfunnskritiske funksjoner.

Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert hvilket personell innen matvareforsyningen som anses som samfunnskritisk. All matvareproduksjon og hele verdikjeden for mat er samfunnskritisk, bekrefter departementet.

– Svært betryggende, sier Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke.

Koronapandemien har gjort det nødvendig å avklare hvem som har samfunnskritiske funksjoner.

Les også: Koronakrise i serveringsbransjen

Må få utført sine oppgaver

– Det er viktig at ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får utført jobben sin fremover. Dette er blant annet folk som skal sørge for at det er mat og nødvendige varer i butikkene. Vi må legge til rette for at disse personene får utført sine oppgaver. Det handler om nødvendig forsyningssikkerhet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

– Vi setter stor pris på at regjeringen tydelig adresserer at matvareproduksjonen skal sikres. Nå står vi i en situasjon hvor næring og myndigheter jobber sammen, sier adm. dir. i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Alle barnehager og skoler er stengt, og de samfunnskritiske funksjonene avgjør hvem som likevel kan få barnehage- og skoletilbud for sine barn. 

Mattilsynet har koronaråd til næringsmiddelvirksomheter.

Ordningen må praktiseres med nøkternhet

Selv om all matvareproduksjon og hele verdikjeden for mat er samfunnskritisk, må hver enkeltvirksomhet må gjøre sine vurderinger for hvem dette skal gjelde, og praktisere ordningen med nøkternhet, uttaler Nærings- og fiskeridepartementet. Hvis en forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Personer som er i risikogruppen, skal ikke brukes til barnevakt.

Unntak fra karantenebestemmelser

Bedriftens virksomhetsledelse gis adgang til å gjøre unntak fra karantenebestemmelser for eget nøkkelpersonell. Bedriftene må strengt tolke hvilke funksjoner det gjelder, skriver NHO Mat og Drikke.

Eksempler på yrkesgrupper

Nærings- og fiskeridepartmentet trekker frem følgende samfunnskritiske yrkesgrupper innen matvareforsyningen, men presiserer at listen ikke er uttømmende:

  • sjåfører
  • lagerarbeidere
  • ansatte ved distribunaler og lagre
  • ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg 
  • ansatte i sentrale administrative funksjoner 
  • ansatte i fôrindustrien
  • personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
  • veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
  • ansatte i næringsmiddelindustrien 
  • butikk- og bensinstasjonsansatte 
ANNONSE